Nhà thụ động


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình 239


Trường mẫu giáo Montessori ở Aufkirchen được xây theo tiêu chuẩn Nhà thụ động
Một khuynh hướng xây cất nhà với năng lượng hữu hiệu, thúc đẩy bởi sự quan tâm của con người về môi sinh, đang trở nên phổ biến tại Âu Châu. Những người như ông Georg Zielke và gia đình ở Darmstadt, Ðức Quốc, đã xây loại nhà "thụ động", với số năng lượng sử dụng chỉ bằng 10% của căn nhà thông thường.

Sưởi trong nhà được khai thác bằng cách dùng thêm vật liệu cách ly và hệ thống lưu thông không khí "xanh" dùng nguồn sưởi thụ động, như mặt trời, thân nhiệt và dụng cụ máy móc trong nhà như máy truyền hình. Chính phủ Ðức hoàn toàn ủng hộ phương thức xây cất này và cho vay tiền với lãi suất thấp cho những ai muốn xây một nhà thụ động. Ðược phát minh trong một liên doanh Ðức và Thụy Ðiển đầu thập niên 1990, cho đến nay đã có khoảng 10.000 căn đã được xây tại Âu Châu, đa số là ở Ðức.

Nhiều người trên khắp thế giới, bằng cách này hay cách khác, đang dùng những biện pháp để giảm hiện tượng hâm nóng toàn cầu, như là Georg Zielke, và cùng nhau tạo nên một thay đổi thật sự. 


Năng lượng tiết kiệm được của Nhà thụ động nằm vào khoảng 90% so với trung bình một ngôi nhà cũ. Ðiều này đã được chứng minh bằng những phương pháp thống kê (Ðức Quốc).
(Nguồn: Viện Nhà Thụ động).