Thấy mấy con cào cào Texas chưa?


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 3 tháng 2, 2003 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 755
DVD#755


Một nông gia người Texas đang viếng thăm một nông trại ở Úc lần đầu tiên, và anh hỏi người chủ: "Anh trồng gì ngoài đồng vậy?"

Người Úc đáp: "Ðó là dưa hấu đó, bạn!"

Người Texas chế giễu nói: "Ở Texas, chúng tôi trồng khoai tây còn lớn hơn vậy nữa!"

Rồi anh ta hỏi: "Còn bên kia là cây gì vậy?" Anh nông gia trả lời: "Ðó là táo hạng nhất của Úc đấy!"

Và anh chàng Texas nói: "Ở Texas, chúng tôi trồng nho còn to hơn thế nữa!"

Ngay lúc đó, có ba con đại thử nhảy ngang rất nhanh. Người Texas giật mình hỏi: "Còn đó là gì?"

Anh nông gia Úc nói: "Thế anh không có cào cào ở Texas sao?"