Làm sao sống cao thượng?
Không còn muốn đau thương.
Xin giúp tôi tìm đường,
Lời chúng sinh cầu nguyện.

Nhiều linh hồn mong mỏi
Ðược học hỏi tiến thân
Cõi thiên đường vô tận
Nhưng cảm thấy thật gần.
 
Món quà rất quý giá
Cho loài người thăng hoa
Truyền hình Vô Thượng Sư
Lời Thượng Ðế gọi ta.
 
Nhiều phương cách hân hoan
Chia sẻ ân trời ban.
Với thông điệp tình thương
Trải xuống từ thiên đàng.

Truyền hình Vô Thượng Sư
Xem trực tuyến tuyệt sao
Ðừng chờ đợi, hãy vào
Ðể ta cùng nâng cao.