NAM DƯƠNG

Hào quang Sư Phụ chiếu soi
Hội chợ Sách 5 ngày
Ban Báo chí Medan tường trình
(nguyên văn tiếng Nam Dương)


Biểu ngữ Truyền hình Vô Thượng Sư đứng tại một trong những một khu thương xá lớn nhất và đông nhất của Medan.
[Medan]Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5, Kim niên 4 (2007), đồng tu đã tham gia vào Hội chợ Sách tổ chức tại khu thương xá lớn nhất ở Medan hầu giới thiệu giáo lý và chia sẻ thông điệp của Sư Phụ về Lối Sống Mới với cộng đồng địa phương.

Nhiều quan khách có đồng quan điểm với giáo lý của Sư Phụ và hỏi thêm về pháp thiền Quán Âm. Một số trở lại gian hàng của chúng tôi hai hoặc ba lần. Một người đàn ông Hồi giáo lại gần gian hàng chúng tôi khi ông thấy sắc quang của đồng tu và ông khuyên chúng tôi tiếp tục với sứ mạng truyền bá giáo lý Sư Phụ. Vào hai ngày cuối cùng của cuộc triển lãm, chúng tôi cống hiến thức ăn chay mẫu miễn phí, và nhiều người khách rất ngạc nhiên khi thấy thức ăn ngon như vậy. .

Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm