PHÓNG   SỰ   TOÀN   CẦU


Kỷ niệm ngày Lễ Mẹ
dâng tặng cho người Mẹ Vũ trụ
của chúng ta
Lòng quan tâm lo lắng thương yêu của Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với sự an sinh về thể chất, tinh thần và tâm linh của con người và thú vật như nhau đã mang đến cho Ngài danh hiệu tôn kính toàn vũ: Mẹ. Với lòng tri ân sâu xa, các đồng tu trên toàn thế giới đã cảm động sáng tác nhiều ca khúc và cống hiến những thể loại biểu diễn khác nhau vào dịp Lễ Mẹ. Họ cũng mặc trang phục truyền thống để chào mừng và gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sư Phụ và các khán giả của đài Truyền hình Vô Thượng Sư..