/td>

NÊPAL

Mang thông điệp Sư Phụ
tới nơi đản sanh của Ðức Phật


Sư huynh đồng tu Ajay Shrestha tường trình từ Kathmandu, Nêpal
(nguyên văn tiếng Anh)


[Kathmandu] Vào ngày 2 tháng 5, Kim niên (2007), kỷ niệm ngày đản sinh thứ 2551 của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, dân chúng tụ họp lại từ 75 huyện của Nêpal, Ấn Ðộ, và từ nước ngoài để tỏ lòng tôn kính đến Ðức Phật và truyền bá thông điệp về tình huynh đệ, lòng từ bi và ánh sáng hòa bình khắp thế giới.

Vào ngày tràn đầy ân sủng đó, đồng tu từ Trung tâm Kathmandu tụ họp tại chùa Swayambu Nath, một nơi thiêng liêng của cả hai phái Ấn Ðộ giáo và Phật giáo, để phân phát tờ thông tin Lối Sống Mới và Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ hầu chia sẻ thông điệp của Sư Phụ tới nhân loại.

Ngày hôm đó trời rất đẹp và tiến trình phân phát xảy ra một cách trôi chảy. Chúng tôi phân phát khoảng 9000 tờ thông tin kèm theo tài liệu về Truyền hình Vô Thượng Sư. Người dân dễ dàng tiếp nhận thông điệp của Sư Phụ qua tờ Lối Sống Mới đầy màu sắc và tuyệt đẹp. Với sự gia trì của Sư Phụ, tiến trình hòa bình của Nêpal cũng đang trong chiều hướng khả quan và đồng tu Nêpal chúng tôi tin chắc rằng qua sự gia trì của Sư Phụ, nền hòa bình và sự phồn thịnh sẽ đến với đất nước chúng tôi. Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm