BẮC ÁI NHĨ LAN


Lòng chân thành biết ơn là đáp ứng
cho tờ thông tin về Truyền hình Vô Thượng Sư và Lối Sống Mới


Ban Báo chí Dublin tường trình (nguyên văn tiếng Anh)


Phóng sự bằng hình
Ðồng tu từ Dublin viếng thăm Belfast, thủ đô của Bắc Ái Nhĩ Lan, và phân phát 6000 tờ thông tin và túi mua sắm trong trung tâm rộn rịp của thành phố.
Thông điệp Lối Sống Mới khuyên trường chay để bảo tồn tinh cầu, từ bi đối với loài vật, và có một lối sống lành mạnh hơn, cùng với tin về Truyền hình Vô Thượng Sư đã được người dân Bắc Ái Nhĩ Lan đón nhận một cách biết ơn.
Nhiều người cảm kích về tài liệu nhận được và hăng hái muốn biết thêm về lối dinh dưỡng chay và cách nấu.

Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm