CAMEROON

Truyền hình Vô Thượng Sư cao quý
đang mọc rễ đâm chồi tại Cameroon
Ban Báo chí Cameroon tường trình
(nguyên văn tiếng Anh)[Yaounde]Thôi thúc bởi lòng nhiệt tâm muốn phát huy Truyền hình Vô Thượng Sư cho dân chúng ở Cameroon, đồng tu Cameroon đã phát động một chiến dịch sinh động nhắm vào việc cổ động các công ty truyền hình cáp đặt mua Truyền hình Vô Thượng Sư đồng thời quảng bá cho đại chúng về một đài truyền hình cao quý và vô số những lợi ích có thể thu thập được bằng cách mở đài thường xuyên. Chiến dịch khởi đầu được huy động tại hai thành phố lớn nhất của Cameroon là Douala và Yaounde, và đang chuyển hướng sang việc truyền bá rộng rãi khắp quốc gia.

Các công ty truyền hình cáp đang được giới thiệu với tờ thông tin về Truyền hình Vô Thượng Sư song song với chi tiết liên lạc. Cho đến nay, nhiều công ty truyền hình cáp đã cho biết sự chấp thuận của họ một truyền hình khẳng định, đầy cảm hứng, và hứa sẵn sàng tiến xa hơn về đề tài này.

Với chiều hướng tương tự, các tờ thông tin cũng đang được phân phát cho công chúng chứa đựng tài liệu về giáo lý của Sư Phụ cũng như về Truyền hình Vô Thượng Sư. Nhiều người nhận tờ thông tin nhiệt tình nói lên sự ngạc nhiên của họ khi thấy có một đài đạo đức và mở mang tâm linh như vậy, đồng thời cho biết họ sẵn sàng thăm dò những lý tưởng của đài.

Chiến dịch này là một phần của dự án liên tục hầu chia sẻ ân điển vô biên và lòng từ bi của Sư Phụ ở Cameroon. 

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm