ÚC ÐẠI LỢI

Truyền bá tin khẳng định
cho một thế giới tốt đẹp hơn


Sư huynh đồng tu Ray Dixon tường trình từ Tasmania, Úc Ðại Lợi (nguyên văn tiếng Anh)
[Tasmania]Trung tâm Tasmania đã áp dụng những phương pháp hữu hiệu trong việc truyền bá tin về Truyền hình Vô Thượng Sư bằng cách làm những tờ thông tin bề ngang khoảng 10 phân (khoảng 4 phân Anh) trên khay đựng bằng gỗ. Những khay gỗ này nhỏ và gọn và chỉ chiếm một chỗ nhỏ trên quầy hàng hay trên bàn và không phải như những tờ thông tin kích thước thông thường hay bị lạc mất trên các bảng thông báo. Người nào thích có thể lấy xếp lại một cách dễ dàng và bỏ vào túi hay trong ví xách tay để tham khảo trong tương lai.Những khay nhỏ gọn gàng với kiểu thiết kế thu hút mắt nhìn của các tờ thông tin thường được đón nhận một cách hăng hái bởi chủ nhân các cửa tiệm, quán cà phê v.v... Một tuần sau khi kiểm điểm lại kết quả xem phương pháp đó hữu hiệu thế nào, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi số lượng tờ thông tin đã được lấy. Có một bầu không khí khẳng định có thể ghi nhận được liên quan tới sự chấp nhận và sự phân phát cùng sự mãn nguyện biết được rằng lợi ích vô vàn đã được mang lại cho nhân loại chúng ta. 

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm