Sách mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng SưThanh Hải Vô Thượng Sư đích thân biên soạn
(Ấn bản tiếng Anh) 
Sau quyển sách Những con chó trong đời tôi,
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viết một quyển khác, Những con chim trong đời tôi, cho 23 thành viên có cánh trong nhà của Ngài. Trong quyển sách với hình minh họa tuyệt đẹp này, mỗi sinh vật lông vũ được miêu tả bằng một bài tiểu sử do Sư Phụ ân cần biên soạn, cùng với những hình ảnh về của cuộc sống hàng ngày kèm theo chú thích bằng "ngôn ngữ loài chim".

Mỗi một con chim xinh đẹp này đến từ bối cảnh khác nhau và có cá tính thú vị và độc đáo. Một số câu chuyện của chúng sẽ khiến quý vị cảm động rơi nước mắt, một số khác có thể khiến quý vị bật cười. Cử chỉ khả ái của chúng đã mang lại rất nhiều niềm vui và nụ cười cho Sư Phụ. Ẩn tàng bên trong những sinh vật bé nhỏ này là những linh hồn phát triển cao đẳng. Sư Phụ nói Ngài thường cảm động bởi cách diễn đạt và hành động của những con chim này, và thường cảm thấy khích lệ bởi chúng. Ngài hy vọng rất cả chúng ta sẽ hiểu biết về những chúng sinh khác như loài chim, và yêu thương và tôn trọng chúng bình đẳng như mình.

Qua quyển sách này, quý vị sẽ hiểu các bạn thú chúng ta có thể cảm nhận sâu xa đến mức nào, và thông minh đến cỡ nào. Chúng tuyệt đối trung thành với bạn đời, bạn bè và người nuôi chúng. Chúng có thể rất mẫn cảm và dịu dàng trong việc bày tỏ tình thương, và khi mất đi một bạn đời thân thiết, chúng cũng đau buồn y như con người vậy. Ðó là tại sao Thanh Hải Vô Thượng Sư nói: "Nếu loài người có thể thương yêu nhau đến mức như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn có hòa bình và hạnh phúc ".

(~ Xin hãy xem phần hoạt họa giới thiệu vui nhộn:
http://smchbooks.com/new-eng/book-e/flash/birds/birds.htm)


Ðợt sách Bí quyết tức khắc khai ngộ mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Bí quyết tức khắc khai ngộ,
Quyển 1, 3, & 6
Bản tiếng Ðại Hàn (tái in)
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng:

Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
để mua trên mạng, hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)