Xe đạp có vấn đề!


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Một em nhỏ chạy vào reo lên: "Bố ơi, mẹ cho con một chiếc xe đạp! Bố có muốn xem không?"

Người cha noił: "Ðược, được!" Nên ông ra vườn sau nhà và nhìn chiếc xe đạp mới tinh. "Chà! Xe đẹp quá! Con biết lái không?"

Cậu con đáp: "Có điều là nó bị hư rồi".

Ông bố hỏi: "Làm sao hư được? Mới tinh mà!"

Và cậu con trả lời: "Con không biết nó bị gì nữa. Nhưng mỗi lần con đạp là nó ngã xuống!"