Ðều chung một thuyền


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Ba anh chàng đang ngồi trên một băng ghế trong công viên. Anh ngồi giữa đang đọc báo, còn 2 anh kia làm bộ như câu cá. Họ tưởng tượng cắm mồi, phóng cần và quay cần kéo cá. Một cảnh sát viên ngừng lại xem cảnh tượng này và hỏi anh ngồi giữa có biết 2 người kia không. "Thưa thầy, họ là bạn của tôi!"

Cảnh sát viên cảnh cáo: "Nếu thế thì tốt hơn anh nên đưa họ ra khỏi chỗ này".

"Dạ, thầy!" Anh này trả lời, rồi bắt đầu chèo ráo riết.