"Tin Nắng Ấm"
được phát hành ở Hàn Quốc


Do Ban Báo chí Hàn Quốc (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)
Giáo Sư Kang và các sinh viên ký gia
Trang mạng Tin Nắng Ấm
Kang Jun-man, giáo sư của phân khoa truyền thông đại chúng ở trường Ðại học Quốc gia Chonbuk, đã khởi đầu một tờ báo địa phương trên mạng (http://www.sunshinenews.co.kr) vào ngày 7 tháng 7, Kim niên 4 (2007), tường trình chỉ những tin khẳng định. Với sự đóng góp tình nguyện của các sinh viên và các phóng viên bên ngoài, Tin Nắng Ấm nhắm vào việc tìm kiếm và tường trình các bản tin sáng sủa trong vùng địa phương, y như tên gọi của tờ báo.

Giáo sư Kang tuyên bố trong bài phát biểu khai trương: "Tin Nắng Ấm chủ trương tìm khía cạnh tươi sáng của xã hội mà có vẻ hiếm hoi, nhưng thật sự có phải hiếm vậy không? Không, không phải vậy. Giá trị của tin tức khẳng định đã bị bác bỏ bởi các nhà báo hiện tại, bởi lệ thuộc vào sự hiếu kỳ và ý thích của công chúng. Vì thế, sự khan hiếm của tin tức khẳng định không gì ngoài một ý niệm sai lạc". Ông cũng nói thêm rằng: "Chúng ta nên lượng định lại giá trị của tin tươi sáng và tường trình thêm tin tươi sáng để quân bình bóng tối với ánh sáng. Ðiều khôi hài là chúng ta ngoảnh mắt khỏi ánh nắng mặt trời và phàn nàn là quá tối. Chúng ta không thể không có ánh nắng mặt trời".

Cảm ơn Giáo Sư Kang và mọi người tham gia vào đề xuất của ông! Chúng tôi chúc ông sự thành công mỹ mãn nhất. Xin Thượng Ðế gia trì cho tất cả quý vị.