Tận thế, hay khởi đầu
của thời đại Hoàng Kim?


~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Mã Lai, ngày 25 tháng 2, 1992
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 219


V:  Tín đồ Cơ-đốc giáo tin rằng ngày tận thế sắp đến. Sư Phụ có thể giải thích thêm về điều này không?

SP:  Có thể là sự tận diệt của thế giới xấu, và sự khởi đầu của Thời đại Hoàng Kim. Quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị chưa sẵn sàng cho điều này, thì dù là tận hay bắt đầu cũng chẳng quan hệ gì. Không có gì khác biệt, nếu quý vị vẫn giữ con người cũ của mình. Cho nên hãy đổi mới chính mình; chấm dứt thế giới cũ của mình. Ðó là điều tôi có thể dự đoán bây giờ: thế giới của tôi đã chấm dứt và tôi bắt đầu một thế giới mới. Lúc nào chúng ta cũng có thể kết thúc một thế giới để bắt đầu một cái mới hơn. Ðừng đợi thế giới tận! Quý vị kết thúc nó, quý vị trở thành một minh sư, được không? Nếu không, thế giới sẽ kết thúc quý vị. Có thể ngày mai quý vị vãng sanh, và đó là ngày tận thế của quý vị! Tôi không phải là một nhà chiêm tinh hay một nhà tiên tri có thể đoán tương lai, nhưng tôi có thể dự đoán sự việc một cách hợp lý.
~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Kathmandu, Nêpal, ngày 1 tháng 5, 2000
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 689


V:  Và có người nói rằng vào năm 2000 cả thế giới sẽ tận. (Sư Phụ: Vâng.) Sư Phụ giải thích thế nào về điều này?

SP:  Trước năm 2000, tôi đã nói qua ở Luân Ðôn rằng sẽ không có gì xảy ra và tôi sẽ vẫn còn ở đây. Và tôi vẫn còn ở đây! Ðó là điều tôi đã nói. Lúc đó là tháng 5 hay gì đó. Mọi người đều hỏi cùng một câu về năm 2000. Tôi nói: "Không sao đâu! Ðừng hoang mang! Không có gì đâu". Và sự thật là không có gì chúng ta vẫn còn ở đây, cám ơn Thượng Ðế! Chỉ vì có một số lời tiên đoán vài trăm năm trước, rồi người ta đọc được những lời tiên đoán đó và lo lắng về tận thế. Dĩ nhiên là có thể có tận thế. Nhưng bởi vì có nhiều người tu hành rất nhiều đoàn thể, nhiều người cầu nguyện và chúng tôi cũng quảng bá thông điệp tâm linh của mình đến tất cả mọi nơi trên thế giới - lực lượng tâm linh này đã giúp trung hòa bớt bầu không khí phủ định ở một mức độ nào đó. Nên chúng ta vẫn an ổn. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng tham gia và biến thế giới trở thành một thiên đàng càng tốt đẹp hơn trong tương lai.
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc Ðại Lợi, ngày 21 tháng 3, 1992
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 337


V:  Và có người nói rằng vào năm 2000 cả thế giới sẽ tận. (Sư Phụ: Vâng.) Sư Phụ giải thích thế nào về điều này?

SP:  Trong những năm gần đây, hàng ngàn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ tỷ người đang tu pháp môn Ánh sáng và Âm thanh, cho nên thế giới đã trở nên tốt hơn. Xung đột chính trị trên thế giới đã giảm bớt tại mọi quốc gia, và dân chúng bớt lo sợ về tận thế, hoặc ít nhất về chiến tranh thế giới. Chúng ta đã có thể thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu xây dựng lại những nơi đổ nát. Có thể lúc này trông hơi hỗn độn, nhưng đó là sau khi vừa mới kéo nguyên căn nhà xuống thì thấy như vậy; chỉ là lộn xộn bừa bãi trong lúc này. Nhưng chúng ta sẽ dọn dẹp, và xây một căn nhà mới. Mỗi khi quý vị dọn nhà hay làm một thay đổi lớn lao trong môi trường chung quanh mình, lúc đầu nhìn rất hỗn loạn. Trông vô cùng bừa bãi, và không sạch sẽ, nhưng đó chỉ là giai đoạn tạm thời trong lúc thay đổi. Tôi chắc chắn nếu tất cả chúng ta sống như một Thượng Ðế trên địa cầu, chúng ta không cần tìm kiếm thiên đàng nơi nào khác cả.