GIA NÃ ÐẠI
Diễn hành Ngày Gia Nã Ðại – Richmond


Ban Báo chí Vancouver tường trình (nguyên văn tiêáng Anh)


[Vancouver] Ngày 1 tháng 7 là lễ mừng ngày Quốc Khánh của Gia Nã Ðại. Có rất nhiều cuộc diễn hành, hội hè, pháo bông và nhạc hội miễn phí tổ chức khắp toàn quốc Gia Nã Ðại. Trung tâm Vancouver đã tham gia năm nay với việc phát tờ thông tin Lối Sống Mới trong cuộc diễn hành tại Richmond, British Columbia. Ðó là một ngày nắng ấm đẹp trời; hơn 30 ngàn người vui vẻ ra mừng lễ. Ðồng tu đã phát khoảng 10 ngàn tờ thông tin. Chúng tôi cũng kèm theo một thông điệp chia sẻ tin vui về Truyền hình Vô Thượng Sư. 


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm