MySpace
thêm một cách tuyệt vời để quảng bá
Truyền hình Vô Thượng Sư


Do sư tỷ Grace Won, Bá Linh, Ðức quốc (nguyên văn tiếng Ðức)

MySpace là một hệ thống mạng lưới xã giao quốc tế miễn phí thịnh hành nhất. Mỗi ngày có hàng ngàn người viếng thăm mạng, bao gồm các nhà làm phim ảnh, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, người tầm Ðạo, người ăn chay, nhiệt tình tìm bạn bè, tình thương và trí huệ. Tôi thành lập một trang cá nhân trong MySpace để trình bày Truyền hình Vô Thượng Sư. Hàng ngày, nhiều người từ các quốc gia khác nhau biết đến Sư Phụ qua trang mạng của tôi và ghi chú cảm tưởng của họ về Truyền hình Vô Thượng Sư. Một nhà văn tên Lucho viết cảm ơn tôi cho những chương trình truyền hình. Một phụ nữ nội trợ cho biết bà có thể cảm nhận được từ trường tuyệt vời và rất nhiều tình thương trong đó. Một họa sĩ và cũng là một người tầm Ðạo tên Becki cũng nói rằng cô rất thích từ trường ở đó.

Mọi người cũng trao đổi cách ăn chay và các thông tin khích lệ với tôi. Một người tên Ricardo ở Mỹ, làm việc cho Greenpeace và hiện nay làm tại mạng lưới HECcenter.org, bảo vệ thú rừng và nguồn nước, viết trong trang mạng của tôi: "Ăn chay là một bước tiến vĩ đại để bảo vệ vẻ đẹp của tinh cầu". Một thiếu nữ trường chay 19 tuổi từ một hãng kem lạnh chay cho biết gần đây cô đi ăn tại một nhà hàng Trung Hoa thuần chay, và cô thấy rất nhiều tài liệu về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Một nữ diễn viên tên Karin Ridgers từ Anh Quốc viết cho biết cô điều hành trang mạng "http://VeggieVision.com,", một đài truyền hình trên mạng nhắm vào việc giải trí mọi người bằng những chương trình ngắn về ăn chay trong một cách thức vui thú và lạc quan.

MySpace là nơi tuyệt hảo để quảng bá giáo lý của Sư Phụ. Hoan nghênh các bạn vào viếng trang nhà của tôi ở   "http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction= user.viewprofile&friendid=150911117."

Nếu thích, bạn có thể vào "http://www.myspace.com," , hoặc các mạng lưới bạn hữu khác để ghi danh và thành lập trang cá nhân của mình, từ đó bạn có thể dễ dàng mời các đồng tu và bạn bè vào MySpace bằng cách gởi một điện thư cho họ. Sau khi họ nhận được điện thư của bạn, họ có thể viếng trang nhà của bạn và mở trang riêng của họ tại đó. Mạng lưới bạn hữu có thể là một mạng lưới chia sẻ trí huệ và từ trường khẳng định.