Truyền hình Vô Thượng Sư giờ đây
có thêm cho khán giả truyền hình vệ tinh
Nhờ ân sủng Thượng Ðế và sự ủng hộ từ nhiều khán giả và cộng sự viên, kể từ buổi phát hành đầu tiên ngày 7 tháng 9, Kim niên 3 (2006), của đài Truyền hình Vô Thượng Sư trên vệ tinh Hotbird 6 ở 13o, chương trình đã được nhiệt liệt hoan nghênh và cảm kích.

Truyền hình Vô Thượng Sư giờ đây hân hoan trình chiếu, kể từ ngày 7 tháng 7, Kim niên 4 (2007), thêm trên dàn vệ tinh Astra 19.2o Ðông. Astra là một hệ thống rất phổ biến khắp Âu châu, Trung Ðông và Bắc Phi. Niềm vui đến cho thế giới!