Tài năng đặc biệt của các bạn khuyển chúng ta

Tin SMTV, kỳ phát hình 287
Chính phủ Mã Lai Á đang dùng 2 con chó săn Labrador màu đen để giúp tìm các dĩa CD và DVD bất hợp pháp. Hai con chó, tên là Lucky và Flo, được mượn từ Bắc Ái Nhĩ Lan nơi chúng được huấn luyện để nhận ra mùi của hóa chất dùng để chế tạo các dĩa. Từ khi bắt đầu công việc vào tháng 3, hai con chó đã tìm được trên 1,3 triệu dĩa giả. Bạn khuyển của chúng ta lần nữa cho thấy tầm mức thông minh và hữu ích của chúng. 


Lucky và Flo đứng bên cạnh những dĩa phim DVD chúng phát hiện bằng khứu giác trong một cuộc biểu diễn chống vi phạm bản quyền tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur tại Sepang, vào ngày 13 tháng 3.