Liên lạc bằng âm thanh của cá voi


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Những khảo cứu khoa học thực hiện bởi nhà sinh vật học Peter Tyack cho thấy cá voi liên lạc qua một dạng âm thanh phức tạp lặp đi lặp lại. Sử dụng những lớp sóng gợn, một kỹ thuật xử lý các ký hiệu số, ông Mark Fischer, một kỹ sư thuộc miền bắc tiểu bang California, có thể chuyển đổi những dạng này thành phim ảnh và những hình ảnh đẹp trông giống như những Mạn Ðà La bằng âm thanh. Những lớp sóng gợn bắt được những sắc thái mà tai người hoặc những phương pháp hình ảnh kém tinh vi có thể không nhận ra.

Ông Mark Fischer tìm được dụng cụ toán học để diễn dịch âm thanh vi tế của cá voi và cá heo, thành những hình ảnh trông giống như Mạn Ðà La.


Ông Fischer cho biết, tất cả các loài cá voi đều có dạng và âm vang riêng, như là một loại dấu ấn âm thanh của chúng. Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ bất cứ ai bỏ chút thì giờ với cá voi đều ngạc nhiên về khả năng của chúng”. Tiến sĩ Peter Tyack, khoa học gia kỳ cựu tại Viện Ðại dương học Woods Hole, thấy rằng điều này không những là nghệ thuật mà còn là một dụng cụ nghiên cứu khoa học. Ông tin rằng những sự lặp lại trong những bài hát của cá voi có tuân theo những luật văn phạm tương tự như trong ngôn ngữ con người. Tiến sĩ Tyack cho biết: “Dường như chúng ta có thể thấy rất nhiều đơn vị lặp lại”.

Ông Fischer đã cho mọi người một thoáng nhìn vào một thế giới mà họ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ông đã gợi hứng cho giới sinh vật học đại dương và công chúng tán thưởng loài cá voi hơn, bằng cách phối hợp khoa học với nghệ thuật. Ông giải thích: “Khi thấy rằng cá voi có thể sử dụng âm thanh, hay bắt đầu thấy được khả năng của chúng, chúng ta thấy rõ con người không phải là những nhạc sĩ duy nhất trên hành tinh”.