Xe tôi cần phục vụ tối đa!


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 3 tháng 2, 2003 - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Một phụ nữ trẻ đang ngồi trong chiếc xe chết máy, chờ có người tới giúp. Cuối cùng hai anh chàng tiến đến.

Cô than thở: “Xe tôi hết xăng rồi. Mấy anh có thể đẩy tới một trạm xăng giùm không?”

Họ sẵn sàng vận dụng bắp thịt đẩy xe lăn được vài khu phố. Sau một hồi, một anh nhìn lên, mệt đừ, phát hiện họ vừa đẩy qua khỏi một trạm xăng.

Anh ta lớn tiếng: “Tại sao cô không quẹo vào?”

Người phụ nữ hét lại: “Tôi không thèm vào đó. Họ không có phục vụ tối đa!”*  


* Trạm xăng phục vụ tối đa có nhân viên giúp đổ xăng, chùi kiếng, kiểm dầu, mọi dịch vụ để khách hàng khỏi bước ra khỏi xe.