PÊRU


Ủy lạo mùa đông cho học sinh
trong cộng đồng Hapuru


Sư tỷ đồng tu Peruzk từ Cusco, Pêru, ghi chép (nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)


 
Vào ngày 23 tháng 6, Kim niên 4 (2007), các đồng tu từ Trung tâm Cusco Pêru đóng góp quần áo cho trẻ em thiếu thốn tại ngôi trường trong cộng đồng Hapuru.

 Công việc chuẩn bị bắt đầu từ một tuần lễ trước đó vì cộng đồng Hapuru tọa lạc trong rặng núi Andes, nơi rất lạnh. Các sư huynh và sư tỷ mang quần áo ấm, lương thực, tập học, viết và nhiều vật dụng hữu ích khác cho dân chúng trong cộng đồng đó. Vào ngày 22 tháng 6, nhiều người chúng tôi tụ họp tại Trung tâm để lựa quần áo tùy theo tuổi và gói lại trong 6 bao. Sau 15 tiếng du hành bằng xe buýt và xe hơi, chúng tôi cuối cùng đã đến cộng đồng Hapuru.

 Khi chúng tôi đến trường học, tất cả trẻ em đều đang nôn nao chờ đợi chúng tôi, cùng với một số phụ huynh và vị hiệu trưởng. Họ sắp hàng và hớn hở đến nhận quà do Thượng Ðế gửi đến. Tất cả các trẻ em đều tươi cười khi thưởng thức kẹo! Sau khi chúng tôi làm xong việc, dân làng tặng cho chúng tôi vài món ăn để tỏ lòng tri ân, cũng như một vài bài thơ và điệu múa vui vẻ từ các trẻ em.

 Chuyến đi của chúng tôi đến Harpuru nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đều nằm trong tay của Thượng Ðế và quả thật là một kinh nghiệm bất khả tư nghì. Xin cảm ơn Sư Phụ cho một dịp tuyệt vời để phục vụ người khác.