Hành lang cho động thực vật hoang dã
của Úc


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

Úc Ðại Lợi sẽ tạo một hành lang dài 2.800 cây số dọc theo hầu hết bờ biển miền đông của nước Úc để giúp bảo vệ các loài động và thực vật khỏi sự thay đổi khí hậu. Hành lang này sẽ nối kết các công viên quốc gia, rừng tiểu bang và đất chính phủ. Ðiều này sẽ cho phép loài hoang dã di chuyển tới môi trường sống mới và giúp bảo tồn những loài bị nguy cơ tuyệt chủng.

Hành lang này đã được bàn thảo kể từ thập niên 1990. Trước những cảnh cáo của các khoa học gia rằng quốc gia đang trải qua nạn hâm nóng toàn cầu gia tăng nhanh chóng, hành lang đã được chấp thuận bởi chính quyền tiểu bang và liên bang năm nay. Quỹ tài trợ vào giai đoạn đầu sẽ do chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang cung cấp. Nông gia sẽ có được những khích lệ tài chánh hầu thực hiện việc làm này và tìm những cách ít nguy hại để canh tác. 


http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSSYD14547020070709?feedType=RSS
http://www.guardian.co.uk/environment/2007/jul/30/conservation.climatechange