Con nhớ Sư Phụ khi con vui,
Nhớ tia nhìn nhân hậu của Ngài
Vuốt đôi má tươi cười của con;

Con nhớ Sư Phụ khi con buồn,
Nhớ đôi tay từ ái của Ngài
An ủi niềm đau trong tim con;

Con nhớ Sư Phụ khi bình lặng,
Nhớ ái lực từ bi của Ngài
Gia trì linh hồn khao khát của con.

Cho nên,
Con thường nhớ Sư Phụ,
Những lúc nhớ đến Ngài,
Tâm con như trẻ thơ
Ðơn thuần và thanh khiết.