Cảm tạ tình thương bao la của Sư Phụ

Do sư tỷ đồng tu từ Cát Lâm, Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)