NHẬT BẢN

Chia sẻ thông điệp thiêng liêng của Thượng Ðế
tại Hội chợ Chữa bịnh Ðông Kinh
Ban Báo chí Ðông Kinh tường trình (nguyên văn tiếng Nhật)

[Ðông Kinh]Vào ngày 28 và 29 tháng 7, Kim niên 4 (2007), Trung tâm Ðông Kinh chúng tôi lần đầu tiên tham gia “Hội chợ Chữa bịnh”, cuộc triển lãm thương mại lớn nhất tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Tầm nhìn lớn Ðông Kinh. Chủ đề chính của buổi triển lãm bao hàm 4 phương diện gồm mỹ thuật, sức khỏe, trị liệu và tâm linh.

Chúng tôi trưng bày họa phẩm và ấn phẩm của Sư Phụ, và chiếu băng thâu hình giới thiệu Sư Phụ, DVD thuyết pháp và những chương trình từ Truyền hình Vô Thượng Sư, khiến nơi đó tràn ngập tình thương của Sư Phụ và một bầu không khí siêu phàm. Ðồng thời, chúng tôi phân phát tờ thông tin giới thiệu Lối Sống Mới, Truyền hình Vô Thượng Sư và những sinh hoạt trong tương lai tại Trung tâm chúng tôi. Chúng tôi cũng in lời pháp Cam Lồ của Sư Phụ trên miếng giấy nhỏ may mắn và mời quan khách tự mình rút một miếng. Sau khi đọc lời trong miếng giấy nhỏ may mắn, nhiều vị khách nói rằng những lời pháp Cam Lồ rất có ích cho tình trạng hiện tại của họ; họ vui mừng và cẩn thận giữ mảnh giấy nhỏ trong ví của họ. Hy vọng rằng sự tham gia của chúng tôi tại buổi triển lãm sẽ gợi hứng thú cho nhiều người về tu hành và lối sống trường chay. Ðể đẩy mạnh công việc chia sẻ thông điệp thiêng liêng của Sư Phụ, Trung tâm Ðông Kinh quyết định hăng hái tham gia bất kỳ hoạt động nào tương tự trong tương lai.  


 
Với tấm lòng từ bi vô hạn đối với thú vật và quan tâm về những bệnh dịch đang tiếp tục lan tràn trong số thú vật và loài người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới một giải pháp căn bản bằng cách tự tay Ngài thiết kế một tờ thông tin thân thiện nhưng rất thuyết phục tựa đề là "Lối Sống Mới" hầu nhắc nhở mọi người hãy chọn lựa ăn chay và chấm dứt sát sinh để vượt qua cơn khủng hoảng y tế toàn cầu và cứu vớt những chúng sanh đồng cư. Sư Phụ cũng đã chỉ thị tất cả đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở khắp mọi góc cạnh của thế giới. Ðáp ứng sự kêu gọi này, các đồng tu đã khởi động dốc toàn bộ nỗ lực để chia sẻ những lời thương yêu này của Ngài.


Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm