Giới báo chí ủng hộ Truyền hình Vô Thượng Sư
Sau một năm ra mắt tại Âu Châu và Bắc Mỹ, Truyền hình Vô Thượng Sư đang mừng lễ kỷ niệm đệ nhất chu niên. Cùng lúc đó, đài truyền hình hoàn toàn khẳng định này cũng đón mừng sự tham gia ngày càng nhiều của giới truyền thông báo chí trong việc quảng bá thông điệp này trên toàn thế giới. Các nhật báo và tạp chí đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho khán giả đa dạng từ Bắc Mỹ đến Á Châu và Úc Châu đã cùng với Truyền hình Vô Thượng Sư khuyến khích một lối sống cao thượng hơn. Họ đã rộng lượng cung cấp những thông báo miễn phí về Truyền hình Vô Thượng Sư và chương trình lạc quan của đài trong các số phát hành của họ. Nhiều báo đã đăng vài kỳ và một số đã được phiên dịch miễn phí.

Quốc gia Báo/Tạp chí Ngôn ngữ
Úc Ðại Lợi
Armenia
Gia Nã Ðại
Gia Nã Ðại
Formosa
Ðức Quốc
Ðức Quốc
Nam Dương
Tân Tây Lan
Thái Lan
Tonga
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Natural Health Vegetarian Life (tam cá nguyệt)
AZG News (trên mạng)
Ánh Nắng (tuần báo)
Thời Mới (tuần báo)
Health-World (tạp chí)
Tạp chí điện tử Radiowoche
Tạp chí điện tử Medienbote
Báo “MINGGU PAGI”
Business to Business (nguyệt san)
Nhật báo Matichon
Tonga Chronicle (tuần báo)
Duowei Times (tuần báo)
Nhật báo Tinh Ðảo (nhật báo)
Kiều Báo (nhật báo)
Nhật báo Thế giới (nhật báo)
tiếng Anh
tiếng Armenia
tiếng Âu Lạc
tiếng Âu Lạc
tiếng Trung Hoa
tiếng Ðức
tiếng Ðức
tiếng Nam Dương
tiếng Anh
tiếng Thái
tiếng Anh
tiếng Trung Hoa
tiếng Trung Hoa
tiếng Trung Hoa
tiếng Trung Hoa

Và còn nhiều nữa không đăng trên danh sách theo lời yêu cầu khiêm tốn của họ!Ðối với sự ủng hộ rộng rãi của làn sóng truyền thông mới lạc quan này, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư xin gởi lời cảm tạ và ngưỡng mộ tận đáy lòng. Nỗ lực của những nhà xuất bản trong việc chia sẻ vẻ đẹp và các kỳ quan của hành tinh này sẽ chắc chắn đem lại hòa bình hơn, yêu thương hơn và vui vẻ hơn cho cuộc sống của muôn loài. Cùng nhau chúng ta có thể nâng cao tâm thức chung và biến thế giới chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. Xin thiên đàng gia trì những nhà báo cao thượng này.