Trí thông minh
linh hoạt của loài quạ
 


Tổng hợp từ Truyền hình Vô Thượng Sư Kỳ phát hình thứ 338
Loài quạ New Caledonian nổi tiếng về khả năng sử dụng công cụ một cách thông minh. Trong hoang dã, chúng có thể sử dụng mỏ để chuốt cành con thành móc và uốn lá để lấy thức ăn. Cách đây vài năm, một con quạ New Caledonian đã làm ngạc nhiên các khoa học gia bằng cách làm một cái móc từ dây chì thẳng và dùng nó để kéo một đồ đựng thức ăn từ đáy một ống nhựa.

Gần đây, các khoa học gia ngạc nhiên lần nữa bởi khả năng lý luận cao cấp của loài quạ New Caledonian. Khi một số quạ được thử để xem chúng có thể nào dùng một dụng cụ để lấy một dụng cụ khác trước khi lấy được thức ăn, chúng đã giải quyết vấn đề một cách thành công ngay vào lần đầu tiên. Kết quả này cho các khoa học gia thấy rằng loài chim có đã khả năng sử dụng những khả năng lý luận ở mức độ thường thấy ở loài người hay có thể ở loài linh trưởng.

Các bạn thú nhỏ thông minh khiến chúng ta khâm phục hết lần này đến lần khác! Chúng ta cám ơn Thượng Ðế đã tô điểm cho thế giới chúng ta với sự hiện diện diệu kỳ của chúng. 


Tham khảo: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6948446.stm
http://www.msnbc.msn.com/id/20298869/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6948446.stm
http://www.msnbc.msn.com/id/20298869