DVD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

DVD-778
(nói tiếng Anh, với phụ đề 25 ngôn ngữ để chọn)

Tiến bộ tâm linh được phản ảnh trong đời sống hàng ngày


Thiền định cho hòa bình thế giới,
Hội thảo đặc biệt tại Thái Lan, ngày 30 tháng 11, 2006
Nội dung:
Trong phần vấn đáp này giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư với các đệ tử, nhiều chân lý thực tiễn về tu hành đã được tiết lộ.

Sư Phụ khuyến khích mọi người tránh những điều khiến mình bị phân tâm trong đời sống thường nhật và sống một cuộc đời thiên về tâm linh hơn:

"Khi quý vị ngồi hay quý vị thiền, bất cứ lúc nào quý vị có thể tập trung được, quý vị hãy tập trung. Nếu quý vị không thể, thì hãy đợi đến lúc nào quý vị có thể. Cứ cố gắng, giống như khi quý vị tập cưỡi xe đạp. Không ai thành công nhanh chóng cả. Tất cả quý vị, như một hướng dẫn tổng quát, nếu quý vị không thấy Ánh sáng nhiều và nếu quý vị không nghe Âm thanh nhiều, đó là bởi vì thiếu tập trung; đó là điều thứ nhất. Bằng không, nếu lòng quý vị vẫn thành tâm và quý vị vẫn ngồi đó, cho dù quý vị không thể tập trung, thì vẫn tính. Vẫn được tính. Và cho dù quý vị không có nhiều thể nghiệm bởi vì nghiệp chướng, sự tập trung, ảnh hưởng của môi trường, áp lực công việc hay trở ngại cảm xúc, không thành vấn đề, miễn là đời sống quý vị thay đổi và quý vị cảm thấy an bình hơn, điềm tĩnh hơn và nhiều tình thương hơn. Ðó là sự tiến bộ"
 
DVD-655
(nói tiếng Anh, với phụ đề 25 ngôn ngữ để chọn)

Trở về tuổi thơ trong sáng


Khai thị tại Stockholm, Thụy Ðiển,
ngày 31 tháng 5, 1999
Nội dung:
Từ quốc gia xinh đẹp Thụy Ðiển, Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị cho chúng ta về việc trở về sự trong sáng của tuổi thơ, là lúc chúng ta bẩm sinh câu thông với Thượng Ðế và với tâm linh nội tại nhiều nhất. Khi chúng ta lớn lên, xã hội khiến cho chúng ta mất đi sự liên kết với Tia sáng Thiêng liêng. Tuy nhiên, qua Pháp Môn Quán Âm, chúng ta có thể dễ dàng trở về với sự thiêng liêng, trong sáng và thánh thiện, như thể chúng ta là trẻ thơ nhìn thấy thế giới một cách mới mẻ. Theo dõi Thanh Hải Vô Thượng Sư khi Ngài nói về sự tiến hóa của cuộc đời chúng ta từ lúc ban đầu ngây thơ và làm sao chúng ta có thể nhận thức trở lại chân hạnh phúc, món quà ban tặng cho chúng ta qua sự câu thông với Thượng Ðế. Bởi vì khi chúng ta đặt hết lòng tin hoàn toàn vào Thượng Ðế, như một đứa trẻ tin vào cha mẹ, thì chúng ta mới thật sự hiểu được bản chất của vũ trụ và con đường dẫn đến Thiên Quốc. Ðơn giản như thế.  

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)