SUDAN


Thắp sáng ngọn nến trong tăm tối


Ban Báo chí Kenya ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)
Từ tháng 7 năm 2007, lũ lụt do cơn mưa nặng mang lại đã ảnh hưởng tiểu bang White Nile, Sudan, đặc biệt là vùng Kosti. Khoảng một ngàn căn nhà bị tàn phá, 6 đến 7 ngàn người phải di tản.

Khi đến Kosti vào đầu tháng 9, đồng tu gặp ông Fekri, chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Nhân đạo và ông Mohamed, trưởng phòng đại diện của Chương trình Thực phẩm Thế giới Liên Hiệp Quốc. Vì Liên Hiệp Quốc đã cung cấp thực phẩm và đủ nước sạch cho 3 tháng, ông Mohamed đề nghị rằng nhu cầu cấp bách nhất của họ là nơi tạm trú.

Với đóng góp 30.000$ Mỹ kim của Sư Phụ, 180 chiếc lều được mua. Lều rất đắt tiền ở chợ địa phương. nhưng người bán cảm động bởi tinh thần phục vụ đạo đức của chúng tôi nên đã giảm giá. Chúng tôi sau đó gói lại với tờ thông tin Lối Sống Mới và Sách Biếu, và giao cho Ủy ban Cứu trợ Nhân đạo để phân phát. Thông báo về Truyền hình

Vô Thượng Sư được đăng trên báo 4 ngày. Bất cứ nơi nào đồng tu đến, họ phân phát tờ thông tin, Sách Biếu và nói chuyện với dân địa phương về giáo lý của Sư Phụ. Mọi người đều đáp ứng một cách nhiệt liệt.

Chuyến đi bất khả thi này đã có thể thực hiện nhờ tình thương của Sư Phụ. Mặc dù vật liệu trợ giúp có giới hạn, điều xảy ra là dường như những ngọn nến trong tăm tối đã được thắp sáng từ đó, đưa đến một nhận thức rằng Thượng Ðế không bao giờ quên một xứ sở đã từ lâu bị người đời bỏ bê. Giờ đây với nhiều ngọn nến thắp sáng, nơi đây sẽ khác hẳn. Một lần nữa, đồng tu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất có được cơ hội này để phục vụ. 
Chủ tịch của Ủy ban Cứu trợ Nhân đạo (HAC), ông Fekri Aradeeb Batal (thứ nhì bên trái), thay mặt cho các nạn nhân nhận lều từ Hội viên.
 
Thư cảm tạ từ chủ tịch của Ủy ban Cứu trợ Nhân đạo (HAC) tiểu bang Nile Trắng.
Biên lai mua lều 29.700$ Mỹ kim và chi phí chuyên chở 600$ Mỹ kim.


Chi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài cho cứu trợ bão tố tại Nicaragua:   http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian