Chương trình truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

Truyền hình Vô Thượng Sư
trên vệ tinh toàn cầu
Với tình thương và ân điển vô biên của Sư Phụ, Truyền hình Vô Thượng Sư sẽ sớm được phát hình toàn cầu trên thêm 9 vệ tinh nữa! Bắt đầu từ 16 tháng 11, chương trình truyền hình liên tục sẽ có thể xem từ Á Châu, Úc Châu, Bắc và Nam Mỹ Châu, toàn Phi Châu và Trung Ðông. Ngoài 2 vệ tinh Hotbird 6 và Astra 1 ở Âu Châu, khán giả trên toàn thế giới có thể bắt những hệ thống vệ tinh sau:

PHÁT SÓNG
NGÀY 16 THÁNG 11, 2007:
* Bắc Mỹ * Galaxy 25 (97 Tây)
* Nam Mỹ * Á Châu (30 Tây)
  * Intelsat 907 (27.5 Tây)
*Á Châu * ABS (75 Ðông)
  * AsiaSat 2 (100.5 Ðông)
  * AsiaSat 3S (105.5 Ðông)
*Á Châu và Phi Châu * Intelsat 10 (68.5º Ðông) C-BAND
*Phi Châu * Intelsat 10 (68.5 Ðông) KU-Band
*Úc Châu * Optus B3 / D2 (152 Ðông)
*Trung Ðông, và Bắc Phi Châu * Eurobird 2 (25.5 Ðông)
**** HIỆN PHÁT SÓNG: ***
*Âu Châu, Trung Ðông, và Bắc Phi Châu * Hotbird 6 (13 Ðông)
  * Astra 1 (19.2 Ðông)
 

Chúng tôi vô cùng cảm ơn lòng từ bi vô hạn của Thượng Ðế đã mang lại ánh sáng của Truyền hình Vô Thượng Sư cho khắp mọi góc cạnh của thế giới. Cầu mong mọi người trong mọi quốc gia có dịp chia sẻ ân sủng của món quà tình thương Vô Thượng này đến muôn loài trên địa cầu.