Chương trình truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

http//:SupremeMasterTV.com

 

Chấn động lực khẳng định
của Truyền hình Vô Thượng Sư


Do sư huynh đồng tu Bernard, Pháp Quốc (nguyên văn tiếng Anh)
Tôi biết rằng mọi thứ xung quanh chúng ta đều là "chấn động lực" những làn sóng khác nhau và tỷ trọng khác nhau. Toàn vũ trụ đều phụ thuộc lẫn nhau! Ðầu óc tôi biết điều này, tim tôi biết điều này và linh hồn tôi biết điều này.

Tuy nhiên, khi nghe thông điệp từ Sư Phụ rằng Truyền hình Vô Thượng Sư nên có tại mỗi nhà càng nhiều càng tốt bởi vì ảnh hưởng khẳng định của nó, đầu óc tôi chấp nhận lời lẽ nhưng không thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc.

Tôi giới thiệu cho gia đình của tôi ở Pháp trang mạng Truyền hình Vô Thượng Sư để họ có thể xem. Không ai trong họ là đồng tu nhưng một số có ăn chay và ngồi thiền. Họ đều đáp ứng nhiệt tình đối với đài mới này! Tôi hỏi cha tôi, người có bằng tiến sĩ về thần học và tâm lý học và đang dạy khí công, ông nghĩ thế nào về đài. Ông nói rằng vì trở ngại kỹ thuật nên không nối được với truyền hình lúc ban đầu nhưng chỉ qua việc đọc tựa đề và chương trình, ông cũng có thể thấy được ảnh hưởng khẳng định và món quà vĩ đại cho thế giới, mà lẽ ra nên có từ lâu. Vợ của ông quá xúc động bởi chấn động lực mới này nên đã vào trang mạng www.godsdirectcontact.org để tìm hiểu thêm và lập tức muốn trở thành đồng tu. Bà rất phấn khởi được biết về một "Minh sư tại thế"!

Khi nghe kể về chuyện này, tôi cuối cùng hiểu được "khẳng định" nghĩa là gì và nên lãnh hội bằng cách nào không chỉ khía cạnh khẳng định, mà còn sự ảnh hưởng khẳng định thật sự. Kể từ đó, Truyền hình Vô Thượng Sư được mở hầu như suốt ngày ở nhà, và tôi cố gắng truyền bá thông điệp của Sư Phụ về Lối Sống Mới và Truyền hình Vô Thượng Sư càng nhiều càng tốt theo khả năng của mình!

Lời của cha tôi làm xúc động trái tim và tâm hồn tôi, bởi vì trước đây khi tôi nghe qua tai cùng những từ ngữ này, chúng chỉ đến đầu óc và do đó chỉ là một phần nông cạn của con người tôi. Cám ơn Ngài, Sư Phụ về trí huệ vàsự giáo huấn liên tục của Ngài. Con cầu nguyện rằng con sẽ "nghe" Ngài nhiều hơn với trái tim và linh hồn!