Người trường chay sử dụng ít đất đai hơn


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Sau một nghiên cứu gần đây xem xét sự đòi hỏi về đất đai của lối dinh dưỡng chay và mặn, Ðại học Cornell tiết lộ ăn chay dùng một phần tư ít đất hơn ăn mặn. Cuộc nghiên cứu kết luận rằng nếu mọi người trong tiểu bang Nữu Ước theo lối dinh dưỡng chay ít chất béo, tiểu bang sẽ có thể nuôi dưỡng gần 50% dân số. 


Nguồn tin:
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071008130203.htm