Ấn Ðộ
Một quốc gia hết lòng bảo vệ loài bò thiêng liêng
Do Ban Báo chí Tân Gia Ba (nguyên văn tiếng Anh)
Thánh địa thần tiên Ấn Ðộ là quê hương của một phần tư loài bò trên thế giới. Những con vật được tôn sùng này ước lượng có khoảng từ 200 đến 400 triệu con, được xem là thiêng liêng và bình đẳng với mạng người theo kinh điển Ấn Ðộ giáo. Trên thực tế, bò được xem như biểu tượng của sự dồi dào, tính thiêng liêng của mọi sự sống và như là "mẹ thứ hai", bởi vì chúng phụng sự vô điều kiện cho loài người bằng cách cho ra rất nhiều mà không đòi hỏi sự báo đáp nào. Với ước lượng khoảng 82% của tổng số bò là ở Ấn Ðộ, chẳng ngờ gì loài bò khiêm tốn, nâng đỡ sự sống cho vô số người, được tôn trọng và vinh danh ở Ấn Ðộ.Ðiều đáng chú ý là toàn quốc gia Ấn Ðộ quyết tâm bảo vệ loài bò. Mạng sống của bò được bảo vệ theo luật pháp trong tất cả ngoại trừ 2 trong 28 tiểu bang và lãnh thổ dưới sự quản trị của liên bang, và được bảo vệ dưới Ðạo luật 1960 ngăn ngừa sự tàn ác đối với thú vật (PCA). Việc giết bò thậm chí còn bị nghiêm cấm bởi Hiến pháp quốc gia. Ðiều lệ 48 nói rằng: "Ðất nước nên cố gắng hoặc tổ chức nền nông nghiệp và chăn nuôi trên công thức khoa học và hiện đại, cụ thể là ra những bước tiến bảo tồn và cải thiện việc gây giống, và ngăn cấm việc giết bò và bê cùng những súc vật cho sữa và kéo cày". Ðiều lệ 51 A(g) còn quy định thêm rằng: "Mỗi công dân của Ấn Ðộ có bổn phận cơ bản là bảo vệ và cải thiện Môi trường Thiên nhiên bao gồm rừng núi, sông hồ và đời sống hoang dã, và có lòng từ bi đối với tất cả sinh vật sống".

Gần đây, các chính khách được rất kính trọng của Ấn Ðộ đã tăng cường bảo vệ bò bằng cách củng cố những luật lệ hiện hành qua các chính sách nghiêm nhặt hơn, và đề nghị luật mới cho nơi nào cần thiết. Ðể chuyển đạt sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành cho việc bảo vệ đời sống của những con vật thiêng liêng này, vị Sư Phụ kính yêu nhất của chúng ta đã ân cần ban tặng cho Ấn Ðộ giải Gương Từ bi và Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới. Cầu xin Ðấng Tối Cao tiếp tục gia trì cho Ấn Ðộ, và xin ngày càng thêm nhiều quốc gia tìm thấy trí huệ trong sự đối đãi khai ngộ này với loài bò xinh đẹp và hiền hòa. 


Tham khảo:
http://www.evana.org/index.php?id=27345&lang=en
http://www.mothercow.org/oxen/cow-protection-sense.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_cow


Nếu muốn biết thêm về những điều hay đẹp đang xảy ra trên thế giới chúng ta, xin vào xem tài liệu lưu trữ về những giải thưởng đã được ban tặng qua nhiều năm, kể cả giải thưởng của từng tháng, tại địa chỉ trang mạng:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gv/