Tiến sĩ Akif Mehdizade
Một vị thánh cao thượng của Azerbaijan


Do Sư tỷ Essassani, Formosa (nguyên văn tiếng Anh)
Trong khi làm việc trong chương trình giới thiệu Truyền hình Vô Thượng Sư ở miền Trung Châu Á, tôi được biết về tiến sĩ Akif Mehdizade qua một cơ quan thông tin. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, qua vài tháng liên lạc với ông qua mạng lưới điện toán, tôi đã nhận ra những phẩm chất thánh thiện của ông.

Tiến sĩ Mehdizade, từ trần vào ngày 15 tháng 11 năm 2007, là một viên chức của bộ Ngoại giao của Azerbaijan, và cũng là viện trưởng Hàn lâm viện Dịch thuật Azerbaijan. Là người được kính trọng và xem như cha đỡ đầu của tất cả các đồng nghiệp và sinh viên tại Hàn lâm viện và vô cùng ngưỡng mộ bởi người dân Azerbaijan bởi tính chất cao thượng, ông đã để lại nhiều thương tiếc vô vàn. Ngoài việc phục vụ vô ngã cho quốc gia trong nhiều năm, Tiến sĩ Mehdizade cũng phiên dịch quyển Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ của Thanh Hải Vô Thượng Sư sang tiếng Azerbaijian vừa phát hành gần đây, trang mạng www. godsdirectcontact.az, cũng như "Những người đoạt giải Nobel và khoa học gia trường chay" và tờ thông tin "Lối Sống Mới". Ông có lần nói: " Tôi sẽ giúp đỡ hội đoàn của quý vị tới phút cuối của cuộc đời tôi!"

Mặc dù sự tiếp xúc của tôi với tiến sĩ Mehdizade thật ngắn ngủi, lòng từ ái và tinh thần ủng hộ của ông đã in sâu vào tâm khảm của tôi. Ông khuyên tôi nên viết bài báo về Sư Phụ, đoàn thể chúng ta và những hoạt động truyền bá giáo lý Sư Phụ sắp tới ở Azerbaijan. Ông nói thêm: "Nếu cô có bất cứ vấn đề gì, tôi có thể giúp; tôi có nhiều bạn bè làm việc trong tất cả báo chí trong nước. Tôi biết chắc người dân Azerbaijan sẽ rất thích học hỏi về sự khai ngộ". Có một ngày, ông nói với tôi muốn tổ chức một lớp học hay một nhóm học để giới thiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư với sinh viên. Ðồng thời, khi ông biết tờ thông tin "Lối Sống Mới" đã có ở thủ đô Baku của Azerbaijan, ông hỏi: "Có thể cho tôi 2000 tờ không?" Tôi sẽ để chúng tại cổng vào của Hàn lâm viện chúng tôi để mọi người có thể thấy và lấy một tờ".

Một số những tài liệu thông tin được dịch sang tiếng Azerbaijan bởi tiến sĩ Akif Mehdizade.


Bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ, tiến sĩ Mehdizade luôn luôn mau mắn giúp ngay. Thí dụ, khi Truyền hình Vô Thượng Sư gần đây bắt đầu phát hình trên thêm 10 hệ thống vệ tinh toàn thế giới, ông lập tức phiên dịch bản thông báo mới nhất sang tiếng Azerbaijan mặc dù lúc đó ông đang du hành thế giới. Ông cũng chỉ thị cho người phụ tá, cô Mahiyya Shahidova, làm việc với những thông dịch viên của Hàn lâm viện để liên lạc các cơ quan báo chí ở các nước lân cận. Do đó chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi có thể đăng bản thông báo trên 2 tờ báo hàng đầu ở Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, A Phú Hãn va Hồi quốc Ba Tư. Mặc dù tiến sĩ Mehdizade không còn hiện diện trên đời này với chúng ta, trong thời gian còn tại thế, ông đã sống một cuộc đời cao thượng và mở rộng cửa để người dân xứ ông có thể đạt sự khai ngộ. Cầu xin Thượng Ðế gia trì cho tiến sĩ Mehdizade và người dân xứ Azerbaijan.