VÙNG CARIBÊ


Chuyển tình thương Thượng Ðế đến nạn nhân bão Noel


Ðội Cứu trợ Caribê ghi chép (nguyên văn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)
Với tốc độ 95 cây số giờ, trận bão Noel đổ vào miền tây Haiti và duyên hải hướng bắc của miền đông Cuba vào đầu tháng 11 năm 2007, gây nên lũ lụt trầm trọng. Báo cáo cho biết có tổng số 81 tử vong trong vùng Caribê. Nghe tin về hậu quả tàn phá của trận bão Noel, Sư Phụ đã chỉ thị cho các đồng tu thực hiện công tác cứu trợ và đóng góp tổng cộng là 60.000$ Mỹ kim cho Haiti, Cộng Hòa Dominica, Cuba và Mễ Tây Cơ. Ðồng tu từ các quốc gia khác nhau lập thành những đội cứu trợ để phân phát phẩm vật đang cần cấp bách cho các nạn nhân.

Cộng Hòa Dominican và Cuba
Ðội cứu trợ từ Hoa Kỳ được gửi tới Santo Domingo, thủ đô của Cộng Hòa Dominica vào ngày 5 tháng 11. Theo đề nghị của hội Hồng Thập Tự địa phương, họ đi thăm 5 trại tạm trú ở các tỉnh Azua và Barahona, những vùng bị ảnh hưởng trầm trọng nhất, và chuyển giao những vật liệu cần thiết như thực phẩm, nước và tã em bé. Họ cũng tặng 1.000$ Mỹ kim cho hội Hồng Thập Tự như phần đóng góp 10.000$ Mỹ kim phẩm vật cứu trợ và quà hiện kim cho quốc gia này. Hội Hồng Thập Tự rất tri ân những nỗ lực cứu trợ của họ.

Kế đến, đội bay đến Cuba để giúp đỡ tình trạng tại thủ đô Havana. Ngày hôm sau họ đến tỉnh Santiago, tại đó họ được nhân viên phụ trách nỗ lực cứu trợ thông báo rằng tất cả nạn nhân lũ lụt đã được dời đi ở với dân địa phương, trong khi chờ đợi nhà cửa của họ được sửa chữa hay xây cất lại. Ông ta cảm ơn Sư Phụ đã quan tâm về người dân Cuba.

Các thành viên của đội rất khâm phục thái độ khẳng định của dân chúng trong 2 quốc gia này, dù điều kiện sống không được thoải mái, họ vẫn cố gắng hết mình để giúp đỡ đồng bào của họ.Vào ngày 9 tháng 11, với chỉ thị thương yêu của Sư Phụ, một toán đồng tu từ Hoa kỳ, Gia Nã Ðại và Costa Rica được gửi đến Haiti để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt.

Với sự trợ giúp của hội Hồng Thập Tự địa phương, họ giao các phẩm vật cứu trợ đến tổng cộng 6 trại tạm trú và Sứ mệnh Nhà thờ Truyền giáo Quốc tế (International Mission Church). Trại tạm trú đầu tiên họ đến thăm có 771 người đang khẩn cấp cần thêm thực phẩm. Ðội lập tức mang lại đầy đủ thực phẩm, sữa, nước và tã em bé cho người dân chống đỡ thêm hơn một tuần. Ngay khi thấy các phẩm vật cứu trợ, các nạn nhân thiên tai hân hoan nhảy múa và nói: "Thượng Ðế đã đến, Thượng Ðế ở bên chúng ta, và Thượng Ðế đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta". Trong một trại tạm trú khác, các nạn nhân nói sẽ treo hình của Sư Phụ lên tường để ghi nhớ mãi mãi rằng Ngài là người đầu tiên gửi đến cho họ thực phẩm và tình thương khi họ cần nhất.

Với sự gia trì và hướng dẫn của Sư Phụ, công tác cứu trợ ở Haiti được hoàn tất một cách thành công bất kể những điều kiện thử thách ở đó. Ðội cứu trợ thậm chí còn có cơ hội giới thiệu giáo lý của Sư Phụ cho 2 vị truyền giáo từ Cuba. Họ thán phục sự an bài hoàn hảo của Thượng Ðế trong việc giúp đỡ tất cả các chúng sinh về vật chất lẫn tinh thần trong mỗi góc nẻo của thế giới.  
Ghi chú:  Nỗ lực cứu trợ ở Mễ Tây Cơ vẫn còn đang tiếp diễn. Chi tiết và bảng chi phí liên hệ sẽ được đăng tải trong Bản Tin kỳ tới.


Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:

http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian
(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động).