TRUNG QUỐC


Giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi
Một đồng tu ở Vân Nam ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Vào cuối thu, đồng tu ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đã xúc tiến một hoạt động giúp người vô gia cư và nghèo khổ trong thành phố. Chúng tôi mua một số lớn đủ loại phẩm vật bao gồm gạo, dầu ăn, vợt vũ cầu, sách tập thể dục, quần và thể thao và áo thun. Các phẩm vật được chuyển đến Trung tâm Phục vụ Thiếu nhi Cộng đồng cung cấp chỗ ở cho 15 em và Trung tâm Trợ giúp Nội trú của Trẻ em cung cấp chỗ ở cho 11 em.

Vô cùng cảm động bởi sự quan tâm ân cần của Sư Phụ, các nhân viên và trẻ em tại các trung tâm liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Cầu chúc các em trưởng thành trong sức khỏe tốt và niềm hạnh phúc với thánh ái và ân sủng của Thượng Ðế.  
Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:

http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian
(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động).