FORMOSA


Chi phí cho những hoạt động cứu trợ và từ thiện ở Formosa
từ tháng 7 đến tháng 10, 2007
Tổng số tiền trong Bảng 1 và 2 = 795.465$ NT (khoảng 24.308$ Mỹ kim)


Bảng 1: Chi tiết về chi phí những hoạt động từ thiện ở Formosa
từ tháng 7 đến tháng 10, 2007


Ðịa điểm
Ngày
Chi tiết những hoạt động
Số tiền
Ðính kèm
Ðài Bắc
2007.07.07
Tổ chức sinh hoạt chung với Liên Hiệp Báo "Rau quả trăm phần trăm, địa cầu mới hạnh phúc", hội thảo trường chay lành mạnh và nhạc hội Ánh Sáng Sao để cảnh báo về hiện tượng hâm nóng toàn cầu.
119.576
A
Chương Hóa
2007.07.22
Ủng hộ "Sinh hoạt trao đổi sách hay toàn quốc" của Sở Văn hóa huyện Chương Hóa vào mùa hè của 2007. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
2007.07.26
Thăm viếng tù nhân tại nhà tù Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy pháp Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ
0
 
Ðài Bắc
2007.07.26
Thăm viếng phạm nhân của Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, tổ thức thuyết trình tâm linh, dạy thiền và lớp đàm thoại Anh văn cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Nghi Lan
2007.07.28
Thăm viếng các bạn vô gia cư dưới sự chăm sóc của Kim Hội Sáng Thế Ký, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và tiệc nếm thức ăn chay.
2.000
B
Hoa Liên
2007.07.30
Ðóng góp sách tâm linh cho các thư viện trường học trong huyện Hoa Liên, cung cấp lương thực tinh thần cho cư dân địa phương.
19.050
C
Ðài Bắc
2007.08.07
Thăm viếng các bạn vô gia cư và bảo trợ "Quỹ Y tế Người vô gia cư Ngoại ô" do Sở Xã hội huyện Ðài Bắc vận động.
20.000
D
Chương Hóa
2007.08.26
Tổ chức một trại hè gia đình để chia sẻ thông điệp khẳng định "Tôn trọng đời sống và thương yêu thú vật" với phụ huynh và trẻ em.
4.590
E
Ðài Bắc
2007.08.27
Tổ chức lớp dạy nấu chay lành mạnh cho phạm nhân tại Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, giúp họ học một tay nghề, nhờ đó giảm mức độ phạm pháp và mang lại sự an bình cho xã hội.
11.913
F
Ðài Bắc
2007.08.28
Thăm viếng phạm nhân của Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, tổ thức thuyết trình tâm linh, dạy thiền và lớp đàm thoại Anh văn cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Nam Ðầu
2007.09.01
Thăm viếng người cao niên và trẻ em tại Nhà Nhân Ái ở huyện Nam Ðầu, đóng góp một máy sấy khô thức ăn và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
12.966
G
Ðài Nam
2007.09.16
Tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Giáo dục Xã hội Quốc gia Ðài Nam, phục vụ một bữa tiệc tâm linh cho cư dân của Ðài Nam.
10.150
H
Hoa Liên
2007.09.17
Thăm viếng tù nhân được tha với điều kiện dưới sự hướng dẫn của Văn phòng Công tố Huyện trưởng huyện Hoa Liên, tặng họ bánh Trung Thu để mừng Tết Trung Thu.
5.600
I
Ðài Nam
2007.09.17
Thăm viếng tù nhân tại Trại tù Lao động Minh Ðức trong dịp Tết Trung Thu, tổ thức thuyết trình tâm linh và dạy thiền. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
2007.09.19
Thăm viếng Trung tâm Giáo dục Ðài nam cho Người khuyết tật Tâm thần trong dịp Tết Trung Thu, giải trí cho các học viên và giáo viên với những sinh hoạt văn hóa, nếm thức ăn chay và chiếu băng tâm linh.
26.927
J
Ðài Bắc style='font-size: 10.0pt'>
2007.09.21
Thăm viếng phạm nhân tại Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, mang bánh Trung Thu và sách tâm linh đến cho họ.
11.132
K
Chương Hóa
2007.09.22
Thăm viếng Quỹ Ðài Loan cho Trẻ em và Gia đình, Viện dưỡng lão Nhân Ðạo, Viện dưỡng lão Thượng Hảo trong dịp Tết Trung Thu, mang cho họ bánh Trung Thu, bưởi và sách tâm linh.
1.317
L
Ðài Bắc
2007.09.27
Thăm viếng phạm nhân của Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, tổ thức thuyết trình tâm linh, dạy thiền và lớp đàm thoại Anh văn cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Nam
2007.09.27
Thăm viếng tù nhân tại nhà tù Ðài Nam, tổ chức hội thảo nâng cao tâm thức và dạy pháp Phương Tiện. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
2007.09.28
Hợp tác với Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm tổ chức một lớp nấu ăn chay lành mạnh, giúp các phạm nhân học một tay nghề.
1.900
M
Ðài Bắc
2007.09.28
Cung cấp những bữa ăn chay lành mạnh, thân thiện môi sinh lại trường trung học đệ nhất cấp và tiểu học Ô Lai, chiếu tin khẳng định từ Truyền hình Vô Thượng Sư, và đóng góp sách tâm linh về thương yêu thú vật.
17.160
N
Ðài Bắc
2007.10.05
Thăm viếng những bạn vô gia cư, và hợp tác với Sở Xã hội Thành phố Ðài Bắc, tặng họ quần thể thao, đồ cạo râu, dầu tắm, dầu gội đầu, và những nhu yếu phẩm hàng ngày khác.
35.380
O
Ðài Nam
2007.10.13
Nỗ lực bảo vệ môi sinh: dọn dẹp bãi biển Hoàng Kim của Ðài Nam. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Gia Nghĩa
2007.10.19
Thăm viếng Viện dưỡng lão Bác Nhân trong dịp Tết Trùng Dương, giải trí cho các vị cao niên với thức ăn nhẹ, súp đặc, và trình diễn văn nghệ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Cơ Long
2007.10.20
Nỗ lực bảo vệ môi sinh: dọn dẹp các bãi biển dọc duyên hải Bát Ðầu Tử của Cơ Long. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Ðài Bắc
2007.10.23
Chăm sóc thú vật: đóng góp cho Quỹ Hội Ủng hộ Phúc lợi Thú vật Trung Hoa Dân Quốc.
325.700
P
Ðài Bắc
2007.10.25
2007.10.25
Thăm viếng phạm nhân của Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm, tổ thức thuyết trình tâm linh, dạy thiền và lớp đàm thoại Anh văn cho họ. (Do đồng tu ủng hộ)
0
 
Chương Hóa
2007.10.31
Ðóng góp sách tâm linh cho các trường học ở huyện Chương Hóa, Hội Phụ nữ Chương Hóa và đài phát thanh Quốc Thanh, tổng cộng 16 nơi, cung cấp lương thực tâm linh cho cư dân địa phương.
7.104
Q
Ðài Bắc
2007.10.31
Hợp tác với Trung tâm Ðiều trị Cai ma túy Tân Ðiếm tổ chức một lớp nấu ăn chay lành mạnh, giúp các phạm nhân học một tay nghề.
0
 
Tổng cộng
NT$ 632.465
 
Bảng 2: Quỹ cứu trợ cho những gia đình thiếu thốn ở Formosa
từ tháng 7 đến tháng 10, 2007

(Ðơn vị $NT)