Mừng Giáng Sinh


(nguyên văn tiếng Anh)
Từ trên đỉnh non cao
Tích tụ giòng nước nhỏ
Chảy thành những nhánh sông
Dẫn ra ngoài đại dương

Ðã qua bao thời đại
Những linh hồn khao khát
Theo chân bậc thánh nhân
Dẫn về Ðấng Cao Thiên

Muôn vạn kiếp chậm trôi
Thiên niên kỷ đã đến
Bao năm tháng trôi qua
Ðến Hiện tại Vàng son

Ðến gặp Ngài Thanh Hải
Người khởi thời Hoàng Kim
Là Ngài Vô Thượng Sư
Dẫn về Ðấng Toàn Năng

Cầu xin ân điển Ngài
Ban rải ngày Giáng Sinh
Tâm linh con đón nhận
Trong tình thương tri ân.


Ðắm trong Biển Tình Thương thuần khiết
Các đồng tu Tân Gia Ba