Sự quan tâm của các bạn thú
thật khôn lường
Ðó là điều rất cảm động về loài chó. Bất cứ khi nào tôi đang trong tâm trạng buồn phiền hay hoàn cảnh hay cảm giác nào đó không vui, những con chó và chim luôn ở đó để an ủi tôi. Chúng tự ý đến, hoặc là liếm ngón chân hay ngồi chung quanh hay nhảy nhót hay làm trò hề, giả khờ, giả chết, hay đuổi bắt nhau bất cứ trò gì, chỉ để làm cho tôi vui. Và mấy con chim có thể gặm tay tôi hay áo quần tôi và muốn hôn tôi và nói rằng tôi đẹp, những điều như thế.Chúng rất cảm động, rất có tình cảm, và vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của quý vị. Và dĩ nhiên, mỗi lần nghĩ đến những điều này, khiến tôi rất vui.
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Hội thảo trực tiếp truyền hình, Truyền hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ, ngày 16, tháng 11, 2007
(nguyên văn tiếng Anh)