Tìm sự thăng hoa tâm linh
cho bản thân và cộng đồng
Ban Báo chí Khutul tường trình (nguyên văn tiếng Mông Cổ)
[Khutul] Khutul là một cộng đồng sinh động với khoảng 10.000 cư dân, nằm cách thủ đô Ulaanbaatar chừng 260 cây số. Ðược thành lập năm 2003, Trung tâm Khutul được xây cất theo kiểu du mục "Ger" của Mông Cổ thời xưa và tọa lạc trên một ngọn đồi gần thành phố. Ðất và nhà hoàn toàn là do các đồng tu Khutul đóng góp tài trợ và có thể chứa được 250 đồng tu.

Trong mùa hè của Kim niên 4 (2007), Trung tâm đã tổ chức được 5 kỳ bế quan toàn quốc từ tháng 8 đến tháng 10, với sự tham dự của đồng tu từ sáu Trung tâm khác ở Mông Cổ. Vào tháng 10, các đồng tu Khutul và một số đồng tu Mông Cổ khác du hành đến các thủ đô của hai tỉnh Bayankhongor và Gobi-Altai và thị trấn Tseel trong tỉnh Gobi Altai, nơi họ giới thiệu giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư và pháp Phương Tiện. Có 60 người dự những buổi hội thảo này và sau đó một nửa đã học pháp Phương Tiện.

Các sư huynh và sư tỷ của Trung tâm Khutul đang làm việc siêng năng để tạo những điều kiện thoải mái hơn cho các đồng tu. Họ cũng rất là vui mừng Trung tâm đã mướn được phòng ăn của trường trung học địa phương và hiện đang phục vụ thức ăn chay cho 1.700 học sinh ba lần một tuần.