Chia sẻ thông điệp tình thương
tại Lễ hội Trường chay Kyoto


Ban Báo chí Osaka tường trình (nguyên văn tiếng Nhật)

[Osaka] Vào ngày 21 tháng 10, Kim niên 4 (2007), Trung tâm Osaka tham gia vào Lễ hội Trường chay Kyoto thường niên lần thứ 5. Trong khi đồng tu từ Osaka và Ðông Kinh đã cùng tham gia lễ hội này trước đây, cảm ơn sự gia trì của Sư Phụ, năm nay họ đã có thể dựng gian hàng riêng tại Osaka, và mọi người đã tiếp tay chuẩn bị cho buổi hội này với tâm hồn tràn đầy niềm vui sướng.

Họ trưng bày sách mới của Sư Phụ Những con chim trong đời tôi, trình chiếu DVD "Chó và chim trong đời tôi", và phân phát tờ thông tin Truyền hình Vô Thượng Sư tại đó. Nhiều quan khách đọc tờ thông tin và sách báo của Sư Phụ một cách kỹ lưỡng. Một số người thử vận may của họ, rút thăm từ sưu tập những thẻ đánh dấu sách có in lời pháp Cam Lồ của Sư Phụ, mặt họ rạng rỡ niềm vui khi họ đọc những lời trí huệ. Nhiều vị khách mua và thưởng thức chả giò chay Âu Lạc và bánh bao Trung Hoa mà đồng tu đã chuẩn bị rất ngon.

Với sự gia trì của Sư Phụ, hoạt động này là một thành công. Trung tâm Osaka dự định tham gia vào lễ hội hàng năm và chia sẻ giáo lý của Sư Phụ với tất cả mọi người.