Ân điển hòa bình
tiếp tục ở vùng Trung Ðông


Do Ban Báo chí Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)
Vào ngày 27 tháng 11, Kim niên 3 (2006), cuộc xung đột lâu dài giữa Do Thái và Palestine đã đến hồi kết thúc. Chánh phủ Palestine mới tuyên bố rằng giới lãnh đạo Palestine sẽ tái hòa đàm với Do Thái. Ðáp lại, Do Thái cũng bày tỏ thiện chí đến người dân Palestine. Saeb Erakat, trưởng đoàn đàm phán cuộc ngưng bắn giữa Do Thái và Palestine tuyên bố: "Người dân Palestine đã sẵn sàng cho hòa bình cuối cùng!" Ðể vinh danh sự kiện quan trọng này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tuyên bố ngày 27 tháng 11 là Ngày Kỷ niệm Hòa bình giữa Do Thái và Palestine, và kêu gọi các Hội viên trên khắp thế giới cùng chúc mừng. (Xin xem Bản Tin 177).

Sư Phụ kính yêu cũng đích thân viết thư cho Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, và Trưởng đoàn đàm phán Saeb Erakat, chúc mừng mọi người về con đường hòa bình vừa khai mở: "Là một niềm vui lớn khi chúng tôi khi biết tin về hòa ước với Do Thái. Và quốc gia Palestine đã sẵn sàng thương thuyết hiệp ước hòa bình cuối cùng". Sư Phụ cũng ca ngợi hành động của các vị chính trị gia: "Một viễn ảnh cao quí như vậy thật hiếm có, nhưng cũng là tấm gương cần thiết cho tất cả các nhà lãnh đạo quốc tế trong đại gia đình toàn cầu, và thật sự là một đáp ứng cho lời cầu nguyện của nhiều người trên khắp thế giới cho hòa bình ở Trung Ðông. Chắc chắn rằng sự kiện này là một trong những tấm gương tốt đẹp nhất cho tất cả những quốc gia trên thế giới trong việc thiết lập nền tảng rõ ràng cho hòa bình thế giới".

Kể từ khi sự tuyên bố đầu tiên, tiến trình hòa bình vẫn tiến triển tốt đẹp, với nhiều cuộc họp và hành động tỏ thiện chí, cũng như sự ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế. Hơn 120 tổ chức  


Những lá thư của Sư Phụ gửi cho Thủ tướng Do Thái Ehud Olmert;
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas;
và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat
 


Ðể xem chương trình Ngày Kỷ niệm Hòa bình trên Truyền hình Vô Thượng Sư, xin viếng:
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/EE439-440.php