Bí Ðỏ Hấp

I.     Tên món ăn: Bí Ðỏ Hấp

II.     Vật liệu:

  1. 1 miếng bí đỏ

  2. 1 chén mè đen

III.     Gia vị:

Nước tương

IV.     Thực hiện:

  1. Cắt bí đỏ thành từng miếng vuông khoảng 2 phân (1 inch). Hấp khoảng 5 phút.

  2. Cho nước tương vào và rắc mè đen lên trên. Mang ra dùng.

V.     Công thức:  Xiuxia Li.     Hình ảnh: Fanrun Kang

 

Back to Main Menu