Thịt Chay Ram

I.     Tên món ăn: Thịt Chay Ram

II.     Vật liệu:

1 gói thịt "steak" chay hiệu VegeFarm*

III.     Gia vị:

2 gói nước sốt tiêu đi kèm với gói thịt "steak" chay

IV.     Thực hiện:

Ðặt thịt "steak" chay lên đĩa, rưới gia vị lên trên, cho vào lò vi ba hâm nóng.

V.     Công thức:  Xiuxia Li.     Hình ảnh: Fanrun Kang

Chú thích* Có thể tìm mua tại các tiệm thực phẩm Á Ðông hay các tiệm thực phẩm chay.

 

Back to Main Menu