Supreme Master Ching Hai News Magazine#108

This page uses VNI Dynamic Font, you need to run Netscape 4.0+ or IE 4.0+
If you don't see Vietnamese text, click here or here to set up Dynamic Font.
If your browser doesn't support Dynamic Font: Netscape 2.0, 3.0, IE 2.0,3.0, AOL..., click here to download VNI fonts.

Li Cua S Phu

Chung Ta La Mot

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Budapest, Hung Gia Li
Ngay 24 thang 5, 1999
(Nguyen van tieng Anh)

Tr hue khai m roi th cang ngay chung ta se cang tr nen sang suot hn, yeu thng hn, va co the t ong giup nhng ai en vi chung ta. Chung ta se cam thay noi au cua ngi khac cung nh cua chnh mnh, se muon mang lai hanh phuc cho nhng ngi ma chung ta tiep xuc.

Cung cung mot y o, chung toi en ay e phung s quy v, e chia xe vi quy v nhng tin vui. Va ieu nay hoan toan vo ieu kien. Chung toi khong mong i hoac e ngh, hay ngay ca ngh ti bat ke ieu g en ap. Tat ca nhng g quy v nen lam la hay nhan biet chnh mnh vao nhng thi gian yen tnh ranh roi moi ngay, co ngha la t mnh nhan thc Thng e, va tan hng chnh mnh vi Thng e mot mnh trong s rieng t cua quy v.

Cang nhieu ngi biet Thng e, cang nhieu ngi cau thong trc tiep vi Thng e va tr nen hanh phuc hn, th the gii se cang thanh bnh an on, chien tranh cang t, va chung ta cang de dang em thien ang ve cho Qua at. Khong co ly do g e lam viec nay, ngoai tr toi biet quy v la toi, la mot phan cua toi, va toi la mot phan cua toan the nhan loai. Neu toan phan vui ve, sung sng, ng nhien toi cung sung sng. Neu moi phan, bat c phan nao cua toan phan nay b au bnh va khong sung sng, th no se anh hng ti tat ca chung ta, ke ca toi na.

Sau khi khai ngo, sau khi biet Thng e mot cach mat thiet, quy v se thay s tng quan gia moi vat, ke ca loai vat, loai cay co. Cuoi cung, chung ta se khong thay g ngoai tr chnh mnh ang hien hu khap moi ni, trong moi chung sinh, trong moi phan t trong vu tru. ieu o khien cho chung ta cam thay thng yeu hang xom nh thng yeu chnh mnh, bi v chung ta biet: ay la chung ta. Bang khong, noi bao nhieu, thuyet phuc cach may cung khong the em lai trang thai t y thng yeu, khong the em lai long tot mot cach t ong nh vay.

Giong nh mot ngi mat kem khong nhn thay chan ho hay nhng phan khac cua than the, v ho khong thay ro, ho ch co the cam thay. V khong thay ro nhng phan cua c the, nen oi khi ho lam hai chnh ho ma khong hay biet, khong co y. Co the ho ung vao tng, ung chan vao o vat cng va lam au mot vai bo phan tren c the. Nhng neu mat thay ro tr lai, ho se biet i cho nao cho ung, ho se biet cach bao ve tng phan tren than the.

Sau khi khai ngo, chung ta biet moi chung sinh tren tinh cau nay, ke ca nhng anh em nho be hn, nhng loai vat, cay co. V the chung ta khong the lam hai bat c phan nao cua con ngi mnh. Va chung ta se khong can phai ban chuyen hoa bnh, v hoa bnh t ong se en. Khong can noi: "Chung ta phai thng yeu anh em, hang xom" v chung ta se t ong thng yeu hang xom. Ch khi nao hoan toan biet c s v ai cua chnh mnh, chung ta mi co the nhan thay s v ai trong ngi khac.