Supreme Master Ching Hai News Magazine#108

This page uses VNI Dynamic Font, you need to run Netscape 4.0+ or IE 4.0+
If you don't see Vietnamese text, click here or here to set up Dynamic Font.
If your browser doesn't support Dynamic Font: Netscape 2.0, 3.0, IE 2.0,3.0, AOL..., click here to download VNI fonts.

Nang Cao Tam Thc

t San Xuat Hiem Co
cua Trang Sc Thien ng

Kinh ien Vo T, "S Thang Hoa cua Ve ep",
bang thau hnh ve Trang Sc Thien ng cua
S Phu c phat hanh.
(Xuat ban bang tieng Trung Hoa va tieng Anh)

Vi nang khieu nghe thuat vo song cua Ngai, Thanh Hai Vo Thng S a bien nhng vien a tam thng cua the gii nay thanh nhng vien ngoc quy gia cua Thien ng e nhac nh nhng con cai hoang ang cua Thng e tren Trai at tr ve nha.

S Phu co lan noi: "Mang Trang Sc Thien ang se nhac nh quy v ve s v ai ben trong cua mnh, nhac nh quy v tm s giai thoat va i ti Thien ang. No khuyen khch quy v trau doi net hoan my cua mnh cho en khi quy v tr thanh Minh S cua chnh mnh, khi quy v se quen lang va vt qua c cac tr ngai tran gian, va tr thanh nh mot chiec thuyen noi troi tren bien ca."

e thoa man vo so chung sinh khap the gii khong co c hoi trong thay cac sang tao nghe thuat nguyen thuy cua mot Minh S Tai The, Cong Ty Trang Sc Thien ng S.M. a san xuat mot cuon phim nghe thuat cho Thi ai Hoang Kim trong bang thau hnh "S Thang Hoa My Thuat" ve Trang Sc Thien ng. Nhng hnh anh xinh ep se dan dat quy v qua kinh ien vo t ma S Phu a mang xuong tran gian.

S Phu co lan nhan xet: "Tai sao con ngi the gii nay a thch nhng vat bong loang? o la v trong tam kham ho van con nh lai pham chat long lay, anh Sang Noi Tai cua ho. o la ly do tai sao ho thch kim cng va a quy. ay khong phai la b chap vao nhng th vat chat, ma la linh hon mong moi tr ve lai the gii huy hoang, mot Thien Quoc Noi Tai mai mai sang ngi."

Qua cuon bang, nhng b mat ve Trang Sc Thien ng se c bay to ra trc mat quy v.Lch e Ban Loai Y2K CD - Thi ai Hoang Kim

Thien nien ky mi mang lai niem vui ac biet ch co mot lan trong mot ngan nam. Trong khi nhan loai chuan b hng vao nam 2000, chung toi cung a ve kieu mot mon qua trang nha va lam am long ngi O Lch e Ban loai Y2K CD - Thi ai Hoang Kim O ac biet cho quy v!

Lch e ban co san trong hai t O en Van Tue va Trang Sc Thien ang S.M. Ky thuat in vi pham chat u hang mang en cho quy v anh sang long lay cua vu tru qua Trang Sc Thien ng va en Van Tue c thiet ke mot cach tinh xao bi S Phu. Lch e ban Y2K khong nhng trnh bay mot nghe thuat khong bien gii, ma con trnh bay cac pham chat toi thng noi tai cua nang lc va tr hue vo tan. Chac chan rang anh sang lung linh cua cac Ngon en Van Tue va Trang Sc Thien ng S.M. se roi sang con ng dan en mot tng lai ti sang, huy hoang hn cho nhan loai trong Thi ai Hoang Kim.