Supreme Master Ching Hai News Magazine#108

This page uses VNI Dynamic Font, you need to run Netscape 4.0+ or IE 4.0+
If you don't see Vietnamese text, click here or here to set up Dynamic Font.
If your browser doesn't support Dynamic Font: Netscape 2.0, 3.0, IE 2.0,3.0, AOL..., click here to download VNI fonts.

Tin Tc ac Biet

Thanh Hai Vo Thng S

Tham D Nhac Hoi

"Phep La cua Starlight"

"Knh tha Vo Thng S, thay mat tat ca thieu nhi Hoi Nhi ong Starlight, vi so lng hn 500,000 tre em, chung toi xin chan thanh cam n rat nhieu ve s ong gop rong lng cua Ngai."

ay la nhng li cam ta cua Ong Marc Cohen, Chu Tch Hoi Nhi ong Starlight, a phat bieu tai buoi hoa nhac gay quy t thien "Mot The Gii Hoa Bnh Qua Am Nhac" a c to chc tai Thnh ng Shrine Auditorium vao ngay 18 thang 12, 1998. Buoi toi hom o, Thanh Hai Vo Thng S a lam rung ong tren hn 6,000 khan gia qua nhng ang th tuyet my cua Ngai va qua s ong gop cho hai hiep hoi nhi ong, Hoi Nhi ong Starlight va Benh Vien Nghien Cu Nhi ong St. Jude. Nhieu ngi trong ban ieu hanh Hoi Nhi ong Starlight a hoan toan ngac nhien va ngng mo nhng tai nang cua Thanh Hai Vo Thng S c phat hien qua nhng sang tac hoi hoa, thiet ke trang sc va y phuc thi trang cua Ngai. Ngi co an tng ac biet ve Thanh Hai Vo Thng S la Ba Laurie Goldman, giam oc ieu hanh Hoi Nhi ong Starlight, qua s tm hieu ve nhng viec lam nhan ao, nhng li day cao quy cung nh cac tai nang nghe thuat cua Thanh Hai Vo Thng S .

Ke tiep, khi Hoi Nhi ong Starlight to chc nhac hoi ky niem lan th 15 cua Hoi, Ba Goldman a ac biet gi li mi ti Thanh Hai Vo Thng S e tham d nhac hoi nh mot thng khach ac biet. Mac du qua ban ron vi lch trnh thuyet giang vong quanh the gii, Thanh Hai Vo Thng S a cam ong bi long thanh tam cua ba, va a danh mot t thi gian tham gia s kien ac biet nay.

Mi lam nam ve trc, n tai t Emma Samms va nha san xuat Peter Samuelson (Arlington Road, Tom va Viv, Wilde) a sang lap au tien ra Starlight vi s hien dang ti nhng benh nhan ung th, va t o, Hoi Nhi ong Starlight a c thanh lap vi muc ch duy nhat la nang va lien he ti nhng manh i cua nhng thieu nhi benh tat tram trong. To chc bat vu li nay a noi len mot c vong duy nhat la em nhng nu ci ti cho nhng tre em ac biet nay, cung nh mang en cho cac em va gia nh nhng ky niem kho quen.

Vao ngay 28 thang 10, 1999, nhac hoi ky niem lan th 15 cua Hoi Nhi ong Starlight c to chc tai khach san Beverly Regent Wilshire Beverly Hills, California, My Quoc. N Tai T oat giai Oscar Kim Basinger (L.A. Confidential, The Natural, Batman) va chu tch ai truyen hnh CBS, Les Moonves, la nhng ngi phu trach chng trnh nhac hoi nay.

Thanh Hai Vo Thng S a en trong chiec limousine dai mau trang va i qua hanh lang vi tam tham o cua khach san sang trong Beverly Hills Regent, Ngai trong that long lay trong bo y phuc lap lanh mau xanh la cay vi mot oa hoa trang ti cai tren mai toc. am ong a tu hop quanh Ngai trong khi nhng anh en va cac may chup hnh lien tuc chp nhay. Chu Tch Hoi Nhi ong Starlight, Ong Marc Cohen a ch than on chao S Phu va tang Ngai mot bo hoa that ep. Hieu c thi gi quy bau cua S Phu, Ong noi rang s hien dien cua Ngai o thc s la mot vinh d oi vi ong cung nh vi Hoi Nhi ong Starlight.

Ong Marc Cohen mi Thanh Hai Vo Thng S len pha lau tren e thng thc ba tiec "e Nhat Hong Hoa" trong sanh ng Le Trianon cua khach san trc khi ngoi vao ban chu toa cung vi phu nhan ong, thanh vien Hoi ong Starlight Kathryn Cohen, tai t Hollywood noi tieng Martin Sheen va phu nhan la Janet Sheen, Chu tch ai truyen hnh CBS - Ong Les Moonves va n tai t oat giai - Swoozie Kurtz.

Chu Xng Le Hoi em hom o, Swoozie Kurtz (Citizen Ruth,Liar, Dangerous Liaisons, Bright Lights, Big City), a bat au chng trnh vi, li chao mng tat ca nhng quan khach a en e ung ho cac cong viec cao quy phuc vu cho nhng nhu cau thiet yeu cua cac em thieu nhi. Sau o co a gii thieu nam tai t a oat giai Davis Gaines len san khau e trnh dien vi giong ca o pe ra cao, khoe cua anh. Gaines a tng trnh dien trong v "The Phantom of the Opera" cua Andrew Lloyd Webber hn 2000 lan.

Chu Tch Starlight, Marc Cohen sau o a len san khau e cam n tat ca quan khach va nhng ngi ban mi cua Starlight. Ong cung a viet phan gii thieu cho tap chng trnh, trong o ong a ac biet cam n Thanh Hai Vo Thng S va danh tron trang e tang gom mot bc hnh S Phu ang trao tang ong gop cho Hoi Nhi ong Starlight tai buoi hoa nhac gay quy t thien "Mot The Gii Hoa Bnh Qua Am Nhac".

Chng trnh toi hom o a c tiep noi vi phan trnh dien am nhac hung trang bi nghe s nhieu lan oat giai Grammy, Sheryl Crow, ngi a c thau trong CD vi nhng bai "top hit" nh "All I Do; Home; va Strong Enough". Thanh Hai Vo Thng S a ban ron tiep tat ca ong ao khach ti ban Ngai. Ngai chia xe nhng mon an chay ac biet vi ho, va ho a het sc thu v khi nem nhng mon chay tuyet hao.

Swoozie Kurtz, ngi oat giai Emmy vi phim "Carol & Company" va giai Tony vi nhng vai chnh trong "The House of Blue Leaves va Fifth of July" a yeu thch oi gang tay oc nhat cua S Phu. Vi tam long rong lng, Ngai a tang no cho co e lam ky niem, va co Kurtz lien eo no vao va lam mau cho cac may chup hnh.

Nam tai t Martin Sheen, ngi a ong phim, ao dien, va san xuat hn 73 cuon phim, bao gom "Apocalypse Now, Badlands, Cadence, va The Amerian President", hien nay ang xuat hien tren nhieu kenh truyen hnh, "The West Wing" ma trong o ong ong vai Tong Thong My. Ong la phu than cua bon tai t noi tieng bao gom ngoi sao Hollywood c ham mo Emillio Estevez noi tieng trong cac phim: "Young Guns, Stakeout, va Men at Work" va Charlie Sheen, noi tieng trong phim: "Platoon, Navy Seals va Hot Shots". Thanh Hai Vo Thng S con tang chiec nhan "Ve ep Co" ma Ngai ang eo cho Janet Sheen, co a nhan xet rang: S Phu cha ng mot nhan cach thu hut ac biet. Marc va Leslie Cohen cung a het sc ngng mo Trang Sc Thien ang, Thanh Hai Vo Thng S a tang ho nhng bo trang sc hp nhau, t Bo Su Tap cua Nam va N nh mot bieu tng cua tnh ban hu vi ba Laurie Goldman, S Phu a danh rieng "Trai Tim Cua Bo Su Tap Vang" cho ba, va ba Goldman a bay to long ton knh va biet n Ngai a ban tang ba mon qua quy gia nhat nay.

Nhng ngi thiet ke bieu tng ngoi sao mi cho Starlight a het sc chu y ti bo su tap trang sc "Ve ep Co" cua Thanh Hai Vo Thng S. Ho a tien ti tan ban S Phu e nhn ky vao nhng sang tao hoa my cua Ngai, bao gom day chuyen nam kim cng va ngoc bch, vong eo tay, bong tai va nhan. Ca hai chuyen gia sang che o trang sc eu nhiet tnh ngi khen rang o chnh la nhng sang tao nghe thuat thien tai.

Trong so nhng v khach co dp may tot c gap g Thanh Hai Vo Thng S la Julie Warner, ngoi sao trong chng trnh "Family Law" cua ai truyen hnh CBS, thanh vien Hoi ong Starlight - Bernie Sharp va Karthryn Cohen cung vi Dee Slattery cua Nautica International, Inc., va Steve Webster- giam oc oi ngoai cua ai truyen hnh Fox Sports Net.

Trc khi ri nhac hoi, Thanh Hai Vo Thng S a en tham ba em nho b benh cua Starlight ang con tren san khau. Luon luon trong tnh thng yeu, Thanh Hai Vo Thng S a tang cho moi em mot con gau nho de thng va mot bao l x 1.000 my kim tien may man. o la mot em ay cam xuc cho cac quan khach, nhng ngi a c may man gap g Thanh Hai Vo Thng S, va a xuc ong trc tam long o lng va cao quy cua Ngai.