Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #67


Van ap Chon Loc

Luon Luon Het Long Co Gang

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Seattle, Washington, USA.
Ngay 7 thang 4, 1993 (Nguyen van tieng Anh)

Van: Mot ngi co can phai co so menh mi c khai ngo khong?

S Phu: So menh nam trong tay chung ta. Neu ca i chung ta c ngh mnh co so lam cai nay, cai kia, u th, th chung ta se khong bao gi lam g ca. Phai luon luon co gang het sc mnh, lam nhng g chung ta muon lam, roi xem so menh cho ta nhng g. Luc o chung ta mi biet. Neu khong, lam sao chung ta biet c?

Van: Tat ca chung ta eu tr thanh Minh S c khong? Neu c, th Minh S co ngha g?

S Phu: "Minh s" ngha la quy v biet lam chu chnh mnh va khong b nhng giay xeo bi nhng chng ngai khac nhau trong i song.

Giao Ly Chon Loc
Thanh Hai Vo Thng S giang tai Formosa
Ngay 3 thang 9, 1989 (Nguyen van tieng Trung Hoa)

Chung ta cang khong co mac cam s hai th chung ta cang dung cam, cang trng thanh. Tat ca moi tr ngai eu sinh ra t mac cam s hai. Chung ta s song, s chet, s tai nan, s nghiep chng, s phc bau, chung ta khien mnh tr nen gii han. Neu chung ta khong co mac cam s hai, th chung ta se dung cam lam bat c chuyen g va se thanh cong.

[Index News#67]