Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 67

Thanh Hai Vo Thng S hien tang mon qua ay tnh thng - xay cat ngoi chua Tam T Bi cho dan chung Campuchia, c Cong Chua Marie ch than en cat bang khanh thanh.

i tnh thng yeu cua Ngai, van vat eu vui ve trng thanh va t do phat trien (S Phu tai Trung Tam Raising)

Muc Luc

 1. Tin The Gii
  Campuchia/ Formosa/ Thai Lan/ Phi Luat Tan/ Hoa Ky
 2. Quan iem
  Mot V Chan S Luon Cung Chung Sanh ong S ong Hanh
 3. Tren ng Tu Hoc
 4. Tuyen au
 5. Li Phap Cam Lo
 6. Van ap Chon Loc
  Luon Luon Het Long Co Gang
 7. S Phu Khai Th
  Phap Mon Tu Hanh Tnh Thng ai Lng
  Quy V La Phat
 8. Nghe Thuat Vo Thng
  Trang Sc Thien ng SM Gop Mat Trong Chng Trnh Trien Lam N Trang Quoc Te au Tien Tai Nam Dng
 9. S Phu Ke Chuyen
  Hai Tac Thanh Thanh Nhan
 10. Chuyen Nho Tu Hanh
  Xe Xch Lo Chay That Nhanh/ Hng V T Do
 11. Tng Trnh ac Biet
  Mng Cong Trnh Hoan Tat -- Buoi Le Khanh Thanh Cua Trung Tam Raising, Campuchia/V Chung Ta Co S Phu Gioi/ Kham Benh Mien Ph Tai Benh Vien Han Gan Tnh Thng/
  Mot Trang S Vang - Lch S Ve Cuoc Khai Pha Trung Tam Raising/ Lch S Khai Pha I & II/ Pho Ch Than Tnh
 12. Ban Co Biet
  Cham Dt Luan Hoi/Nghiep Chng Bien Mat!
 13. Th
  Giong Le T Coi Tri
 14. Hoat ong Cu Tr
  Ngi Tho Dan Da o Amazon Tai Venezuela Gap Nan Lut
  Thanh Hai Vo Thng S T Bi Bac Ai Lam Am Long Tho Dan Da o Amazon - Venezuela
 15. Tnh Thay Tro
  c Gan S Phu Nh c - Thien ng
 16. S Phu Ke Chuyen Vui
 17. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii
 18. Nang Cao Tam Thc
 19. Bang Thau Hnh Mi Nhat Cua Thanh Hai Vo Thng S

Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S 67
Xuat ban ngay 30/7/96
Thanh lap t ngay 01/04/90
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Thanh Hai Vo Thng S
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
a ch: 39 Dongsanhu Sanhu Village
Hsihu Hsiang, Miaoli Hsien, Formosa, R.O.C.
Chu But: Lee Yen-Fang
ang ky tai van phong hanh chanh, R.O.C, so 9877
An loat tai Formosa

Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S c phat hanh bang nhieu th tieng: Trung Hoa, Anh, Au Lac, ai Han, Tay Ban Nha, Phap, Nhat, Thai, va san sang cung ng theo yeu cau.