Ban Tin Thanh Hai Vo Thng S #75


S Phu Ke Chuyen Vui

Thanh Hai Vo Thng S
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Khong Co Thuyen

Co mot ngi lnh mi, en bo Tong T Lenh xin ghi danh vao nganh hai quan. Sau khi anh ien xong giay t, moi viec kiem tra xong, ngi s quan mi noi: "c lam! Moi viec anh eu hp le va u ieu kien. Nhng anh co biet bi khong?"

Ngi lnh mi bang hoang, lien hoi ngi s quan: "Sao vay? Th ra ong khong co thuyen sao?" (S Phu va moi ngi ci)


An Nhan

Vao thi La Ma, neu ngi nao pham phap va chong oi chnh quyen, th ngi o co the b nem vao chuong s t. Trong Kinh Thanh co ghi la co mot ngi ten la Daniel b nha vua nem vao chuong s t, ket qua con s t rat oi nhng khong an tht ong, cho nen sau nay ong rat noi tieng. Nha vua rat knh trong ong va con theo ong e tho Tam An na.

Mot chuyen khac xay ra cung vao thi o. Co mot ngi phan oi chnh quyen, vua lien em ong nem vao chuong s t, ket qua moi lan con s t a oi hang gi, en gan ong, eu bo i ni khac roi ng o chay nc mieng, phat ra nhng am thanh xuyt xoa, nhng khong dam an tht ong. Con s t au tien, con s t th hai..., en con th sau eu nh vay, chung eu en gan ong vai giay, roi bo i ni khac, chung gi khoan cach vi ong, nc mieng chay rong rong va nhn cham cham vao ong, li chung the ra that dai nhng lai khong dam an tht ong. Nha vua thay khong co con s t nao dam an tht ong nen rat ngac nhien, cuoi cung tha ong ra ngoai va hoi ong co b quyet g ma khien cho s t khong dam an tht ong? Ong la ai?"

Ong kia tra li: "Toi chang co g tai ba ca." "Vay tai sao moi lan s t en gan ong, chung lien bo i, sau o ng o chay nc mieng vay" Ong kia noi: "o, khong co g la het. Moi lan chung en gan toi, toi lien noi nho ben tai chung la con trai ln cua toi la giam oc cho hoi bao ve loai vat, nghe nh vay nen s t lien bo i." (S Phu va moi ngi ci)

Sau nay quy v nh rang neu gap s t th nen noi nh vay (moi ngi ci), noi la s phu cua toi, chu cua toi la tong giam oc cua hoi bao ve loai vat th chung se khong an tht quy v! (Moi ngi ci)


Ngi V Tot

Co mot v ong tu len thien ang, o, khong, ong i xuong a nguc! (S Phu va moi ngi ci) Ong khong c giai thoat, v ong khong tu hanh ma! Sau o quy than canh ca a nguc mi hoi ong: "Coi bo ong khong en noi nao, nam gii eu co viet len tren tran cua ong, tai sao ong lai xuong a nguc?"

Ong tra li: "oi cha, neu v toi khong vang sanh sm nh vay th toi se khong phai b nh the nay!" (S Phu va moi ngi ci) Quy mi hoi ong la tai sao nh vay. Ong tra li tiep: "Khi v toi con song, ba thien ho toi, ba gi gii ho toi (S Phu va moi ngi ci), v ba vang sanh sm qua nen khong ai giup toi thien, giup toi gi gii do o toi mi b nh vay."

[Index News#75]